Raskaus ja mielialan tasaajat

Muistathan kertoa lääkärille raskaussuunnitelmista, jos sinulla on käytössäsi mielialaa tasaava lääke. Osa näistä lääkkeistä voi olla haitallisia sikiön kehitykselle, ja valproaatin käyttö on vasta-aiheista.  Siksi on tärkeätä jo raskauden suunnitteluvaiheessa räätälöidä lääkitys siten, että se on toimiva äidille ja mahdollisimma​n turvallinen sikiölle.


​Raskaus ja litium

 

Litium on mielialan tasaaja, jota käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Litiumin käyttö alkuraskaudessa voi lisätä sydämen rakennevian vaaraa, mutta riski on pieni, arviolta n. kaksinkertainen verrattuna sydänvikojen ”taustariskiin”. Taustariskillä tarkoitetaan sitä, että synnynnäisiä sydänvikoja esiintyy kaikista elävänä syntyneistä lapsista n. 0.8 %:lla, eli toisin sanoen kaikista elävänä syntyneistä lapsista kahdeksalla lapsella tuhannesta on jokin sydänvika. Jos litiumin käyttö kaksinkertaistaa sydänvian riskin, se tarkoittaa, että kuudellatoista lapsella tuhannesta on sydänvika, jos äiti on käyttänyt litiumia alkuraskauden aikana. Alkuraskaudessa litiumia käyttäneille äideille suositellaankin sikiön sydämen ultraäänitutkimusta noin 20. raskausviikolla. 

 

Litiumin käyttöä raskauden aikana kannattaa pohtia oman lääkärin kanssa jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Litiumhoidon mahdollinen purkaminen tehdään aina asteittain, hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti ilman painavia lääketieteellisiä syitä. Jos litium on osoittautunut hoidon kannalta hyväksi, hoitoa yleensä jatketaan myös raskauden aikana. 

 

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hyvä hoito raskauden aikana on tärkeää, ja hoitamaton sairaus on isompi riski äidin ja sikiön kannalta, kuin litium-lääkitykseen mahdollisesti liittyvä pieni riski. Raskauden aikainen litiumin käyttö vaatii lääkepitoisuuden tarkkaa seurantaa. Raskauden aikana äidin verivolyymi kasvaa ja siksi myös litiumin pitoisuus saattaa vaihdella, vaikka annosta ei muutettaisikaan. Tästä syystä loppuraskaudessa litiumin pitoisuuksia voi joutua määrittämään viikoittain.

 

Raskaus ja karbamatsepiini

 
Karbamatsepiini on epilepsialääke. Sitä on käytetty myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää jonkin verran sikiövaurioriskiä, riski epämuodostumasta on n. kaksinkertainen ’taustariskiin’ (3-4 %) verrattuna. Taustariskillä tarkoitetaan sitä, että merkittäviä epämuodostumia esiintyy kaikista elävänä syntyneistä lapsista n. 4 %:lla, eli toisin sanoen kaikista elävänä syntyneistä lapsista neljällä lapsella sadasta on jokin epämuodostuma.  Jos karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa kaksinkertaistaa tämän taustariskin, se tarkoittaa, että sadan karbamatsepiinia alkuraskauden aikana käyttäneen äidin lapsista jopa kahdeksalla voi olla jokin epämuodostuma. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa tulisi siksi valita turvallisempi lääke mielialaa tasaamaan.


Katso lisää: Karbamatsepiini

 

Raskaus ja valproaatti

 

Valproaattia ei saa käyttää naisilla joiden on mahdollista tulla raskaaksi. Erityistä raskaudenehkäisyohjelmaa on noudatettava. Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana muutoin kuin painavin syin epilepsian hoidossa silloin, kun muut lääkevaihtoehdot eivät tule kyseeseen. Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana mielialaa tasaamaan. Valproaatti lisää epämuodostumariskin moninkertaiseksi ”taustariskiin” (3-4 %) verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sata äitiä on käyttänyt valproaattia alkuraskauden aikana, pahimmillaan jopa 25 lapsella voi olla jokin epämuodostuma. Lisäksi valproaatin käyttö raskauden aikana lisää lapsen kehitysviiveen riskiä. Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana muuta kuin epilepsian hoidossa silloin kun lääkehoito on välttämätön, eikä muita lääkevaihtoehtoja ole.    ​​

 
Katso lisää: Valproaatti​

 

Raskaus ja lamotrigiini


Lamotrigiini on epilepsialääke. Sen raskauden aikaisesta käytöstä on runsaasti kokemusta epilepsian hoidossa. Lamotrigiini ei lisää epämuodostumariskiä ainakaan pienillä annoksilla (alle 325mg päivässä) ja se on ensisijainen vaihtoehto mielialan tasaamiseen raskauden aikana. Suuremmilla annoksilla epämuodostumariski voi olla aavistuksen koholla, mutta kohonnut riski saattaa liittyä äidin sairastamaan epilepsiaan. Kaiken kaikkiaan ei ole osoitettu, että lamotrigiinin käyttö alkuraskaudessa vaikuttaisi merkittävästi yleiseen epämuodostumien taustariskiin. Taustariskillä tarkoitetaan sitä, että merkittäviä epämuodostumia esiintyy kaikista elävänä syntyneistä lapsista n. 3-4 %:lla, eli toisin sanoen kaikista elävänä syntyneistä lapsista neljällä lapsella sadasta on jokin epämuodostuma.   

 

Lamotrigiini ja annosmuutokset yhdistelmäehkäisypillereiden käytön aikana ja raskauden aikana

 

Yhdistelpillereiden käytön yhteydessä estrogeenivaikutuksesta johtuen (lamotrigiinin aineenvaihdunta maksassa kiihtyy) lamotrigiinin annosta voi joutua lisäämään. Vastaavasti on tärkeää tarkistaa lamotrigiinin annos, kun yhdistelmäpillereiden käyttö loppuu ja raskautta aletaan suunnitella.

 

Myös raskauden aikana elimistössä tapahtuu fysiologisia muutoksia, joiden vuoksi lamotrigiinin annosta joudutaan usein lisäämään raskauden edetessä. Vastaavasti synnytyksen jälkeen annostelu pienennetään vähitellen raskautta edeltävälle tasolle. Keskustelethan näissä tilanteissa aina oman lääkärisi kanssa annosmuutoksen tarpeellisuudesta. 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin ma & pe klo 9-13, ti & to klo 9-15 ja ke klo 12-16​

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu)