Raskaus ja haitalliset epilepsialääkkeet

Epilepsian hyvä hoito on tärkeää myös raskauden aikana. Kohtaukset voivat altistaa sikiön traumalle ja hapenpuutteelle. Koska osa epilepsialääkkeistä on haitallisia sikiön kehitykselle, lääkitys tulisi suunnitella jo raskauden suunnitteluvaiheessa mahdollisimman turvalliseksi myös sikiön kannalta.


Epilepsian hoitoon on käytössä useita lääkkeitä, joista osa on ollut käytössä verrattain lyhyen ajan, ja osa on käytössä erityisesti yhdistelmähoitona muiden epilepsialääkkeiden kanssa. Tutkimustulokset niiden turvallisuudesta voivat siksi olla osin puutteellisia tai ristiriitaisia. Tässä keskitytään kolmeen, selkeästi haitalliseksi osoitettuun epilepsialääkkeeseen.


  • Muistathan aina mainita lääkärillesi mahdollisista raskaussuunnitelmista, jos käytät epilepsialääkettä! Jotkut epilepsialääkkeet ovat selkeästi haitallisia sikiölle. ​
  • Kuten kaikille raskautta suunnitteleville naisille, myös epilepsialääkkeitä käyttäville suositellaan foolihappolisää alkaen jo pari kuukautta ennen ehkäisyn pois jättämistä. Foolihappolisän tiedetään pienentävän erityisesti hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa, joskaan ei ole varmuudella osoitettu, että se suojaisi erityisesti epilepsialääkkeiden aiheuttamilta epämuodostumilta.  Epilepsialääkkeitä käyttäville naisille suositellaan foolihappolisää tapauskohtaisesti 0.4mg - 5.0 mg/ vrk. Oma hoitava lääkärisi ottaa kantaa annokseen, kun kerrot raskaussuunnitelmistasi. Raskausviikosta 12 eteenpäin ei kuitenkaan ole aihetta ylittää 0,4 mg vuorokausiannosta.

 

 

Raskaus ja valp​roaatti  • Valproaattia ei saa käyttää naisilla joiden on mahdollista tulla raskaaksi, mikäli erityistä raskaudenehkäisyohjelmaa ei noudateta.
  • Valproaatin käyttö raskauden aikana täytyy rajoittaa ainoastaan tilanteisiin, joissa vaihtoehtoinen lääkitys ei tehoa epilepsiaan.


Valproaatin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä. Epämuodostumariski kasvaa annoksen kasvaessa, ja voi kohota ollen jopa yli 20 % (20 lapsella sadasta todetaan epämuodostuma), jos vuorokausiannos ylittää 1500 mg. Valproaatti voi aiheuttaa monenlaisia epämuodostumia, joista tyypillisiä ovat hermostoputken sulkeutumishäiriö (absoluuttinen riski 1-2 %, eli 1-2 lapsella sadasta todetaan hermostoputken sulkeutumishäiriö, jos äiti on alkuraskaudessa käyttänyt valproaattia), sydänviat ja huuli-suulakihalkio. Myös munuaisten ja virtsateiden rakennepoikkeavuudet ja raajojen poikkeavuudet ovat mahdollisia. 


Kohonnut epämuodostumariski liittyy alkuraskauden aikaiseen valproaatin käyttöön, mutta lääkkeellä on haitallisia vaikutuksia sikiöön läpi koko raskauden​


Sikiöaikainen altistuminen valproaatille lisää lapsen kehitysviiveen riskiä. Esimerkiksi koulunkäynti voi tuottaa ongelmia ja vaatia erityistukea. Autismin riski on myös koholla. 


  • ​Valproaatin käyttöä ei saa toisaalta myöskään lopettaa ilman hoitavan lääkärin kannanottoa. Epilepsiakohtaukset sinänsä voivat olla vaaraksi sekä äidille että sikiölle, ja epilepsia täytyy hoitaa hyvin myös raskauden aikana. Jos valproaatin käyttö on välttämätöntä, annos tulisi jakaa useampaan vuorokausiannokseen. 

 

Raskaus​ ja karbamatsepiini


Myös karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä, mutta riski on pienempi kuin valproaatin käyttöön liittyvä riski. 


  • Riski on annoksesta riippuvainen, ja suuruudeltaan 5-9 % (5-9 lapsella sadasta todetaan epämuodostuma, jos äiti on käyttänyt karbamatsepiinia alkuraskaudessa). Samoin kuin valproaatti, myös karbamatsepiini lisää hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa, mutta riski on kuitenkin huomattavasti pienempi (n. 4 lasta tuhannesta).


Jos karbamatsepiinin käyttö on vahvasti perusteltua, lääkeannos tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa useampaan vuorokausiannokseen. Rask​aus ja topiramaatti


Topiramaatin käyttö täytyy rajata vain epilepsian hoitoon ja tilanteisiin, joissa lääkitys on välttämätön, eikä vaihtoehtoisia lääkkeitä ole. 


  • ​Topiramaatin käyttö on yhdistetty kohonneeseen epämuodostumariskiin, erityisesti koholla olevaan huuli-suulakihalkion riskiin. Tutkimustieto on kuitenkin ristiriitaista.​

 


 


 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin ma & pe klo 9-13, ti & to klo 9-15 ja ke klo 12-16​

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu) 

 


  

 

 

 Lue lisää:

 
Foolihappoa suositellaan jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien!