Raskaus ja epilepsialääkkeet

Epilepsian hyvä hoito on tärkeää raskauden aikana. Kohtaukset voivat altistaa sikiön traumalle ja hapenpuutteelle. Koska jotkut epilepsialääkkeet ovat haitallisia sikiön kehitykselle, lääkitys tulisi suunnitella jo raskauden suunnitteluvaiheessa sellaiseksi, että se on mahdollisimman turvallinen myös sikiön kannalta. 


Kuten kaikille raskautta suunnitteleville naisille, myös epilepsialääkkeitä käyttäville suositellaan foolihappolisää jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien (viimeistään 2kk ennen kuin ehkäisyn jättää pois) läpi koko ensimmäisen raskauskolmanneksen. Foolihappolisän tiedetään pienentävän tiettyjen epämuodostumien vaaraa, erityisesti hermostoputken sulkeutumishäiriön ja mahdollisesti myös synnynnäisen sydänvian vaaraa. Foolihappolisän ei ole osoitettu selkeästi vähentävän vaaraa epilepsialääkkeiden aiheuttamille epämuodostumille. Epilepsialääkkeitä käyttäville naisille suositellaan kuitenkin yleensä yleistä 0.4mg/ vrk suositusta suurempaa annosta (1-5mg/ vrk). Raskausviikosta 12 eteenpäin ei ole aihetta ylittää 0,4 mg vuorokausiannosta.

 

 

Raskaus ja valp​roaatti


Valproaatin käyttö raskauden aikana lisää epämuodostumariskiä. Sikiökaudella valproaatille altistuneista lapsista keskimäärin 11 %:lla todetaan jokin epämuodostuma. Epämuodostumariski kasvaa lääkeannoksen kasvaessa, ja on 1500mg/vrk ylittävillä annoksilla 24 %.


Valproaatti voi aiheuttaa monenlaisia epämuodostumia, joista tyypillisiä ovat hermostoputken sulkeutumishäiriö (absoluuttinen riski 1-2 %), sydänviat, huuli-suulakihalkio sekä munuaisten ja virtsateiden rakennepoikkeavuudet. Lisäksi sormien ja raajojen poikkeavuudet ovat mahdollisia. Sikiöaikainen altistuminen valproaatille lisää selvästi kehitysviiveen riskiä, ja riski lapsen autismin osalta on myös koholla.


Valproaattia ei saa käyttää naisilla joiden on mahdollista tulla raskaaksi, mikäli erityistä uutta raskaudenehkäisyohjelmaa ei noudateta. Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana muutoin kuin painavin syin epilepsian hoidossa silloin, kun muut lääkevaihtoehdot eivät tule kyseeseen. Siksi onkin välttämätöntä keskustella hoitavan lääkärin kanssa muista lääkevaihtoehdoista jo hyvissä ajoin ennen raskauden suunnittelua. Valproaatin käyttöä ei saa lopettaa ilman hoitavan lääkärin kannanottoa. Epilepsiakohtaukset sinänsä voivat olla vaaraksi sekä äidille että sikiölle, ja epilepsia täytyy hoitaa hyvin myös raskauden aikana. Jos valproaatin käyttö on välttämätöntä, annos tulisi jakaa useampaan vuorokausiannokseen. 


Alkuraskauden aikainen valproaatin käyttö on aihe sikiön tarkkaan rakenneultraäänitutkimukseen n. 20 raskausviikolla.

 

 

Raskaus​ ja karbamatsepiini


Karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää jonkin verran sikiövaurioriskiä. Riski on annoksesta riippuvainen, ja suuruudeltaan 5-9 %.  Samoin kuin valproaatti, myös karbamatsepiini lisää hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa (absoluuttinen riski n. 0.4 %). 


Mikäli karbamatsepiinin käyttö on vahvasti perusteltua, annos tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa useampaan vuorokausiannokseen. 


Alkuraskauden aikainen karbamatsepiinin käyttö on aihe sikiön tarkkaan rakenneultraäänitutkimukseen n. 20 raskausviikolla.Rask​aus ja topiramaatti


Topiramaatin käyttöä raskauden aikana tulisi välttää. Käyttö täytyy rajata vain epilepsian hoitoon ja tilanteisiin, joissa lääkitys on välttämätön, eikä vaihtoehtoisia lääkkeitä ole. 


Topiramaatin käyttö on yhdistetty erityisesti koholla olevaan huuli-suulakihalkion riskiin (absoluuttinen riski 1-2 %). Topiramaatin raskauden aikaisen käytön on epäilty olevan yhteydessä myös lapsen kehitysviiveen riskiin, mutta tietoa on toistaiseksi vähän.


Alkuraskauden aikainen altistuminen on aihe tarkkaan erikoislääkärin tai sikiötutkimusyksikön tekemään rakenneultraäänitutkimukseen n.20. raskausviikolla.

 


 


 

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa?

Soita meille!

Teratologinen tietopalvelu vastaa puheluihin arkisin klo 9-12

puh. 09 471 76500 (norm. hintainen puhelu) 

 


  

 

 

 Lue lisää:

 
Foolihappoa suositellaan jo raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien!