Tehohoito

Tehohoidossa valvotaan, ylläpidetään ja tuetaan vaikeasti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan elintoimintoja (hengityksen, verenkierron, veren hyytymisen, maksan ja munuaisten toimintaa). Myös joidenkin isojen kirurgisten toimenpiteiden jälkeen tarvitaan suunnitellusti leikkauksen jälkeistä tehohoitoa.

Tehohoidon keinot ovat ajoittain raskaita. Tehohoitoon ryhdytään vain silloin, kun arvioidaan että potilaan hengenvaarallinen tila on ohimenevä ja selviydyttyään hänellä mahdollisuus elää omatoimista, laadukasta elämää.

Tehohoidosta vastaavat erityiskoulutuksen saaneet tehohoitolääkärit ja sairaanhoitajat. Tehohoitoa saavan potilaan hoitoon osallistuu useiden erikoisalojen ammattilaisia.

Yleisimmät potilasryhmät

Tyypillisesti teho-osastoilla hoidetaan isossa leikkauksessa olleita tehohoitoa vaativia potilaita sekä henkeä uhkaavasta vaikeasta infektiosta tai sydän- ja verenkiertojärjestelmän vaikeasta sairaudesta kärsiviä potilaita. Myös eräisiin aivoverenkierronhäiriöihin voi liittyä tehohoidon tarve.

HUS-alueella vaikeimmat tapaturmat on keskitetty Töölön sairaalaan, jonka teho-osastoilla tehohoitoa vaativat potilaat ovat saaneet vaikeita monivammoja, vaikeita palovammoja tai päähän kohdistuneita vammoja.

Vaativimmat potilasryhmät

Vaarallisesta yleisinfektiosta johtuva verenkierron vakava häiriö, ns. septinen sokki, on hoitokeinojen kehittymisestä huolimatta edelleen hyvin vakava ja huonoennusteinen tilanne. Äkilliseen sairauteen liittyvä munuaisten vakava toimintahäiriö vaatii raskasta tehohoitoa, esimerkiksi koneellista munuaiskorvaushoitoa. Vaikka keskimääräinen  hoitoaika teho-osastoilla on vain noin kolme vuorokautta, voi vaikeiden potilaiden hoito kestää jopa useita viikkoja.

Tyypillisimmät hoitomuodot

Yleisin tehohoito-osastolla annettava hoito on hengitysvajauksen hoito hengityskoneessa. Osalle potilaista hoito voidaan antaa jaksottaisena erilaisten naamareiden avulla, mutta vaikeammassa tilanteessa hoito vaatii hengitysteihin viedyn putken. Tuolloin potilas usein tarvitsee rauhoittavaa lääkitystä kipulääkityksen lisäksi.

Verenkierron valvontaan käytetään lähes kaikilla potilailla suoraa valtimopaineen mittausta ja usein myös sydämen toimintaa mittaavia katetreja. Tehohoidon keskeistä ydintä ovat myös verenkiertoa tukevat, mittalaitteiden antaman tiedon mukaan ohjailtavat lääkkeet ja nestehoito.

Raskaisiin hoitomenetelmiin kuuluvat munuaisten toimintaa korvaavat laitteet, verenkierron apupumput ja maksan toimintaa tukevat puhdistushoidot.

Tehohoitopaikat HUS:ssa

HUS:ssa tehohoito on järjestetty isompiin yksiköihin, joissa voidaan hoitaa sekä perussairautta että antaa elintoimintahäiriöiden vaatimaa tehohoitoa. Sydänkirurgisille, neurokirurgisille ja traumatologisille potilaille on omat teho-osastonsa.

Tehohoitoa kevyempiä hoitoja toteutetaan myös joidenkin erikoisalojen omissa valvontayksiköissä kuten neurologisten potilaiden ns. stroke-yksikössä tai sydänpotilaiden CCU:ssa (sydänvalvonta, Coronary Care Unit). Lisäksi lievähköjä elintoimintahäiriöitä voidaan hoitaa ja valvoa ns. tehostetun valvonnan osastoilla, joita on HYKS-alueen ulkopuolisissa sairaaloissa.

 

 Hoitopaikat