Tutkimus ja kehitys

HUS Syöpäkeskus on Suomen suurin syövän tutkimuskeskus.

Tutkimusyksikössä tutkitaan uusia syöpähoitoja, jotka usein eivät vielä ole yleisesti saatavilla. Usein tutkimuksen kohteena on uusi syöpälääke, jolla ei vielä ole myyntilupaa.

Syöpäkeskus on toisena yliopistollisena syöpäsairaalana Euroopassa ja ensimmäisenä Pohjoismaissa saavuttanut eurooppalaisten syöpäsairaaloiden kattojärjestön OECI:n (European Organisation of Cancer Institutes) korkeimman mahdollisen CCC (Comprehensive Cancer Center) -statuksen.

CCC-statuksen mukaisesti Syöpäkeskuksessa tarjotaan syöpäpotilaille korkealaatuista viiveetöntä moniammatillista syövän hoitoa, jonka keskeisenä osana on tieteellisten tutkimusprojektien mahdollistamat uudet hoidot.

Syöpäkeskuksessa tehdään vaiheen I–IV kliinisiä hoitotutkimuksia. Yksikössä työskentelee 12 tutkimushoitajaa, osastosihteeri ja kliinisiä tutkimuksia tekeviä lääkäreitä. Yksiköstä johdetaan myös tutkijalähtöisiä tutkimuksia, joista monet ovat kansainvälisiä. Sen lisäksi Syöpäkeskus on aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa. Syöpäkeskuksessa alkaa keskimäärin 40 uutta tutkimusta vuodessa.

Varhaisvaiheen tutkimusyksikössä tutkitaan kehitteillä olevien lääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja pyritään löytämään tutkimuslääkkeestä eniten hyötyvät potilaat. Lääketutkimuksessa selvitetään lääkkeen tehoa ja sivuvaikutuksia. Tutkimuspotilas on pääsääntöisesti jo saanut tavanomaista hoitoa, joka ei enää tehoa.


Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Syöpäkeskuksen tutkimusyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Merkittäviä kansallisia yhteistyökumppaneita ovat HUSin eri yksiköt, Biomedicum Helsinki sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM). Näissä yksiköissä työskentelee yhteensä noin 700–800 tutkijaa, joista monien tutkimusaiheet liittyvät syövän syntyyn ja biologiaan. Biomedicum Helsingissä toimii mm. syöpäbiologian tutkimusohjelma sekä systeemibiologian tutkimusohjelma. 

Aktiivista kliinistä tutkimusta on käynnissä useiden kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, mm. Nordic Lymphoma Group, Breast International Group, Scandinavian Sarcoma Group, Nordic NECT ja EORTC (European Organisation of Research and Treatment of Cancer), sekä kansallisten tutkimusryhmien kanssa.  Syöpäkeskus kehittää syöpähoitoja yhteistyössä monien yritysten kanssa. Näihin kuuluu mm. lääketehtaita, sädehoitolaitteiden valmistajia ja ATK-alan yrityksiä.