Virtsarakon syöpä

  1. A phase 3, open-label, randomozed study of nivolumab combined with ipilimumamb versus standard of care chemotherapy in participants with previously untreated, unresectable or metastatic urotheliali cancer
    Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito tavanomaista solunsalpaajahoitoa tehokkaampi sisplatiinihoitoon soveltumattomilla tutkittavilla, jotka sairastavat leikkaushoitoon soveltumatonta tai etäpesäkkeistä uroteelisyöpää.
    Päätutkija: Petteri Hervonen
 

 Yhteystiedot