Rintasyöpä

 1. A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of the efficacy and safety of atezolizumab plus chemotherapy for patients with early relapsing recurrent (inoperable locally advanced or metastatic) triple-negative breast cancer
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeen ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään verrattuna tutkittavilla, joilla on leikkaukseen soveltumaton uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.
  Päätutkija: Meri Utriainen

 2. A Phase 3, randomized study of margetuximab plus chemotherapy vs. trastuzumab plus chemotherapy in the treatment of patients with HER2+ metastatic breast cancer, who have received two prior Anti-HER2 therapies and require systemic treatment
  Tutkimus tarkoituksena on verrata kahta hoitoa, margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon ja trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ -metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2 -hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa.
  Päätutkija: Johanna Mattson

 3. A randomized phase III study comparing trastuzumab, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer
  Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla kahden solunsalpaajaohjelman tehoa ja turvallisuutta HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoina. Tarkoituksena on selvittää, onko lyhytkestoinen hoito, joka sisältää trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia teholtaan ja haitoiltaan parempi, yhtä hyvä vai huonompi kuin tavanomainen hoito. Tavanomainen hoito sisältää trastutsumabia ja dosetakselia.
  Päätutkija: Johanna Mattson

 4. COMPLEMEENT-1: An open label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety anf efficacy of ribociclib (LEE001) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptorpositive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
  Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ribosiklibin (LEE001) turvallisuutta ja tehokkuutta, kun stä käytetään yhdessä letrotsolin kanssa hormonireseptoripositiivsen (HR+) ja HER2-negatiivisen (HER2-) levinneen rintasyövän hoitoon miehillä ja pre/postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa levinneeseen rintasyöpään.
  Päätutkija: Meri Utriainen
 

 Yhteystiedot