Nordic NECT

Hyks kuuluu ainoana suomalaisena sairaalana pohjoismaiseen varhaisen vaiheen syöpätutkimuksen yhteistyöverkostoon, Nordic NECT:iin. Verkosto tähtää tulevaisuudessa yhteispohjoismaisiin varhaisen vaiheen (I–II) yhteistutkimuksiin, joihin pohjoismaalaiset potilaat voivat osallistua. Tällä hetkellä potilaat eivät pääsääntöisesti voi hakeutua ulkomaisiin keskuksiin kliinisiin tutkimushoitoihin.
 
Hyksin lisäksi maaliskuussa 2011 perustettuun Nordic NECT -verkostoon kuuluu viisi muuta pohjoismaista syöpätutkimusta tekevää yksikköä Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista.