Myelooma

  1. A prospective phase II study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamethasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible patients
    Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi+lenalidomidi+deksametasoni (IRd) -alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd-konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito iksatsomibi+lenalidomidilla tai lenalidomidilla.
    Päätutkija: Raija Silvennoinen

  2. A phase 1 multicenter, open-label study to assess the safety, pharmacokinetics and preliminary efficacy of cc-92480 in combination with dexamethasone in subjects with relapsed and refractory multiple myeloma.
    Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, jossa selvitetään CC-92480:n turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja alustavaa tehokuutta yhdessä deksametasonin kanssa tutkittavilla, joilla on uusiutunut ja aiempiin hoitolinjoihin reagoimaton multippeli myelooma.
    Päätutkija: Pekka Anttila
 

 Yhteystiedot