Lääketeollisuudelle

HUS Syöpäkeskus on Suomen suurin syövänhoitokeskus ja suurin syövän kliininen tutkimuskeskus. Vuosittain hoidetaan noin 24 500 potilasta, joista 9500 on uusia potilaita. Syöpäkeskuksessa on meneillään noin 150 tutkimusta, joista lääketutkimukset ovat merkittävä osa. Syöpäkeskuksessa työskentelee monia kokeneita tutkijoita ja tutkimushoitajia. Syöpäkeskus menestyy usein hyvin laajoissakin kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on kilpaileva rekrytointi.

Syöpäkeskukseen voi tarjota uusia tutkimuksia. Tutkimukset ilmoitetaan keskitetysti yhteen osoitteeseen (uudetsyopatutkimukset@hus.fi), jolloin tutkimustarjous ohjautuu automaattisesti jatkokäsittelyyn. Syöpäkeskus pyrkii antamaan alustavan arvion mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen kahden viikon kuluessa, mutta lomakausina on syytä varautua tätä pitempään käsittelyaikaan. Jos Syöpäkeskus harkitsee tutkimukseen osallistumista, Syöpäkeskus ilmoittaa vastauksessaan ne henkilöt, joihin tutkimuksen osalta voi jatkossa olla yhteydessä. 

Syöpäkeskuksessa tehdään vaiheen I, II, III ja IV lääketutkimuksia ja hoidetaan lähes kaikkia eri syöpätyyppejä. Lasten syöpien lääkehoidot annetaan Lastenklinikalla.

Eettinen toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. FIMEA antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa tutkimuksen tietoon saattamisesta. Taloussopimuksen valmistelusta vastaa HYKS-Instituutti. Lupia ja sopimuksia voidaan valmistella ja käsitellä samanaikaisesti. Sairaalan tutkimusluvan saaminen lääketutkimukselle edellyttää eettisen toimikunnan ja FIMEAn hyväksyntää sekä taloussopimusta. Sairaalan tutkimusluvan käsittely kestää useimmiten alle kaksi viikkoa. Kaikkiaan lupakäsittelyn kokonaiskesto tutkimuksen tietoon tulemisesta sen hyväksymiseen on noin kaksi kuukautta.

HUS Syöpäkeskus pyrkii noudattamaan kaikessa tutkimustoiminnassaan parhaita eettisiä periaatteita. Tutkimukset toteutetaan hyvän tutkimustavan mukaisesti (Good Clinical Practice) pitäen tutkimuspotilaan etua ensisijaisena. Syöpäkeskus noudattaa tutkimustoiminnassaan myös Helsingin julistusta (Declaration of Helsinki).


Yhteystiedot
Uusia tutkimuksia voi tarjota seuraavaan osoitteeseen:
uudetsyopatutkimukset@hus.fi