Potilaalle

HUS Syöpäkeskuksessa tehdään paljon lääkeainetutkimusta. Tutustu, miten voit hakeutua tutkimuspotilaaksi.
 
 

Tällä hetkellä potilaita otetaan seuraaviin tieteellisiin tutkimuksiin:


 
Tutkimuspotilaaksi voi hakeutua lääkärin lähetteellä. Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä kliinisen tutkimusyksikön osatonhoitajaan, joka neuvoo tutkimuspotilaaksi hakeutumisessa ja auttaa sopivan tutkimuksen löytämisessä, jos tällainen tutkimus on tarjolla.
 
Yhteystiedot:


Mitä tutkimuspotilaalta edellytetään?

Tutkimuspotilaalta edellytetään, että hän täyttää tutkimuksen soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset vaihtelevat eri tutkimuksissa, ja ne on määritetty yksityiskohtaisesti kussakin tutkimussuunnitelmassa. Potilaan tulee noudattaa tutkimuslääkäriltä ja/tai tutkimushoitajalta saamiaan ohjeita.


Soveltuvuus tutkimukseen

Jos yhteydenottosi jälkeen vaikuttaa siltä, että saatat sopia johonkin Syöpäkeskuksessa meneillään olevaan tutkimukseen, sinua pyydetään allekirjoittamaan kyseisen tutkimuksen tutkimuspotilaan tiedote sekä suostumusasiakirja tutkimukseen.

Tämän jälkeen sinulle tehdään Syöpäkeskuksessa tarkemmat selvitykset soveltuvuudestanne tähän hoitotutkimukseen. Nämä selvitykset ovat yleensä laboratoriokokeita ja röntgentutkimuksia. Sekä soveltuvuustutkimukset että osallistuminen kliiniseen tutkimukseen ovat potilaalle maksuttomia. Syöpäkeskuksen tutkimuksiin voi osallistua asuinkunnasta riippumatta.


Vapaaehtoisuus

Kliiniseen tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista. Voit perua suostumuksesi osallistua tutkimukseen koska tahansa ilman, että perumisesta koituu sinulle haittaa.


Viranomaisvaatimukset

Kaikki Syöpäkeskuksessa tehtävät kliiniset tutkimukset ovat saaneet eettisen toimikunnan puollon. Kliiniset lääketutkimukset ovat lisäksi näitä tutkimuksia valvovan viranomaisen (FIMEA) hyväksymiä.