Tuki ja hyvinvointi

Syöpä on aina vakava sairaus, joka vaikuttaa kehon lisäksi myös henkiseen hyvinvointiin ja arkielämään. Siksi on tärkeää, että potilaat saavat tarvitessaan sekä ennen hoitoa, sen aikana että hoidon jälkeen myös psyykkistä ja sosiaalista tukea.
 

 Syöpätalo Terveyskylässä

 
 

 Vertaistalo Terveyskylässä