Seksuaalisuus

Syöpään sairastuminen vaikuttaa normaalisti myös potilaan seksuaalisuuteen. Vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä ja riippuvat paljon potilaan omasta taudinkuvasta. Tyypillisiä oireita ovat haluttomuus ja toiminnalliset vaikeudet, sekä hoidoista että fyysisestä ja henkisestä tilanteesta johtuvat.
 
Seksuaalisuuden merkitys vaihtelee suuresti eri ihmisten kohdalla. Siksi myös syövän mukanaan tuomat muutokset seksuaalisuudessa voivat vaikuttaa eri mittakaavassa: toisille esimerkiksi haluttomuus ja suoriutumisvaikeudet ovat huomattavasti suurempi asia kuin toisille. Muutokset seksuaalisessa minäkuvassa ovat tilanteesta riippuen palautettavissa sairautta edeltäneelle tasolle tai jopa sen yläpuolelle.