Psykososiaalinen tuki

Psykososiaalinen tuki pyrkii edistämään potilaan psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä syövästä taudin eri vaiheissa. Syöpätautien klinikalla toimii psykososiaalinen yksikkö, syöpäpotilaan neuvontapalvelu sekä kaksi sosiaalityöntekijää. Myös syöpäjärjestöillä on maksuton neuvontapalvelu.  

Psykososiaalinen yksikkö


Syöpätautien psykososiaalisessa yksikössä työskentelee psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Yksikön tehtävä on tukea klinikassa hoidossa olevia psyykkisesti oireilevia potilaita. Tavallisimpia ongelmia ovat sairauden laukaisemat ahdistus-, pelko- ja kriisireaktiot sekä syöpäsairauden aiheuttama psyykkinen kuormittuneisuus. Yksikköön tullaan syöpälääkärin lähettämänä. Jos koet tuen tarvetta, puhu asiasta syöpähoitajalle tai lääkärillesi. 
 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja

 
Neuvontapalvelusta saat henkilökohtaista syöpään liittyvää tietoa, tukea ja neuvontaa. Kysymyksiisi vastaa Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja, joka on syöpään perehtynyt sairaanhoitaja. Palvelu on sinulle maksuton.  

Neuvontahoitajan kanssa voit keskustella kaikesta, mikä liittyy syöpään sairastumiseen ja sairauden kanssa jaksamiseen. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja neuvontahoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Halutessasi voit keskustella myös nimettömänä.

Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajan tavoitat Syöpätautien klinikan 3. kerroksesta
ma-pe klo 9-15.

Hoitajan vastaanotto on tarkoitettu syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.  Voit halutessasi varata ajan etukäteen soittamalla numeroon 09 471 732 91 tai 050 408 8420. Poikkeavat aukioloajat kerrotaan puhelinvastaajassa.

Sosiaalityö

 

Klinikan kaksi sosiaalityöntekijää palvelevat osastoilla ja poliklinikoilla hoidettavana olevia potilaita ja heidän omaisiaan. Sosiaalityöntekijään voit ottaa yhteyttä suoraan tai osaston välityksellä. Henkilökunta voi myös ohjata potilaita sosiaalityön palvelujen piiriin. Henkilökohtaiseen tapaamiseen on suotavaa varata aika etukäteen. Sosiaalityöntekijöiden työhuoneet sijaitsevat sairaalan 1. kerroksessa.

Sairaus voi aiheuttaa muutoksia arkielämään, kuten kotona selviytymiseen, työkykyyn, taloudelliseen toimeentuloon, lasten tai muiden omaisten hoitokysymyksiin ja ihmissuhteisiin. Potilaiden ja/tai omaisten on mahdollista keskustella elämäntilanteestaan sosiaalityöntekijän kanssa, joka ohjaa ja neuvoo yksilöllisesti monissa uuden tilanteen aiheuttamissa pulmissa ja kysymyksissä. Sairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan osaston perustehtävän mukaan, esimerkiksi kuntoutukseen tai työskentelyyn lapsen tai lapsiperheiden kanssa. Sosiaalityöntekijät toimivat osana sairaalan moniammatillista henkilökuntaa.
 
Sosiaalityöntekijöiden palvelut:
 
  • He antavat tietoa sosiaaliturvasta ja -palveluista ja tarvittaessa avustavat hakemusten teossa.
  • He osallistuvat potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa kotona selviytymisen suunnitteluun ja jatkohoidon järjestämiseen.
  • He auttavat työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä ja osallistuvat kuntoutussuunnitelmien laatimiseen muiden ammattiryhmien kanssa.
  • He tekevät yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
  • He antavat tukea ja keskusteluapua potilaille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen.
  • He antavat tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta.
  • He antavat tietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista.