Syövän perinnöllisyys

Yleensä syöpä ei ole perinnöllistä, vaikka samassa suvussa olisi useita eri henkilöitä, jotka ovat sairastuneet syöpään. Perinnöllisyys selittää kaikista syövistä vain 5–10 %, mutta uusia perinnöllisiä alttiuksia opitaan tuntemaan koko ajan lisää. Valtaosa syövistä johtuu perimän ja ulkoisten tekijöiden (esim. tupakka, muut elintavat) yhteisvaikutuksista.

Perinnölliseen syöpään viittaavia ominaisuuksia ovat mm. erityisen nuori sairastumisikä (alle 35 v.) ja saman syöpätyypin esiintyminen samassa lähisuvussa erityisesti useassa eri sukupolvessa.

Mikäli epäilette syöpänne olevan perinnöllistä tyyppiä, ottakaa asia esille hoitavan lääkärin kanssa. Hän arvioi parhaiten tarpeen ryhtyä jatkoselvityksiin esim. tarkemman sukuselvityksen ja mahdollisten geenitestien avulla. Mikäli hoitava lääkäri arvioi riskin olevan todennäköinen, Hyksissä tehtävät perinnöllisyysselvitykset ovat aiheellisia. Tällä hetkellä perinnöllisyyslääkäreiden vastaanotot ovat Iho- ja allergiasairaalassa.