Syövän hoito

​Eri syövät käyttäytyvät täysin toisistaan poikkeavasti. Samasta elimestä lähtöisin olevat syövät käyttäytyvät kunkin potilaan kohdalla eri tavoin. Siksi hoitomuodot ja niiden yhdistelmät vaihtelevat paitsi tautikohtaisesti, myös tapauskohtaisesti.

Syöpätautien hoitoon sovelletaan Hyksin Syöpätautien klinikalla hoitomuotoja, jotka voidaan luokitella neljään ryhmään:

  •  leikkaushoito
  •  sädehoito
  •  lääkehoidot
  •  isotooppihoidot