Lääkehoidot

Lääkehoidoilla pyritään vaikuttamaan syöpäkasvaimeen ja syöpäsolujen toimintaan lääkkeestä riippuen joko syövän kasvua hillitsevästi tai kokonaan tuhoavasti.  Pääsääntöisesti lääkehoitoja annetaan kolmessa eri tarkoituksessa:

  • Syövän parantaminen pelkällä lääkehoidolla esim. lymfoomissa ja kivessyövissä
  • Syövän hoitotuloksen parantaminen ja uusiutumisen ehkäiseminen esim. leikkauksen jälkeisenä hoitona (tyyppillistä esim. rintasyöpä- ja suolistosyöpäleikkauksen jälkeen)
  • Elinajan pidentäminen ja syövästä aiheutuvien oireiden helpottaminen

Syövän lääkehoito voidaan pääsääntöisesti jakaa kolmeen eri ryhmään lääkkeiden vaikutusmekanismien perusteella: solunsalpaajat, hormonihoidot ja täsmälääkkeet.
 
Solunsalpaajat
 
Solunsalpaajalääkkeet (sytostaatit) estävät solujen jakaantumisen ja vaikuttavat erityisesti syöpäsoluihin niiden runsaasti jakautuvan luonteen vuoksi. Tämä johtaa usein syöpäsolujen kuolemiseen. Solunsalpaajilla voidaan mm. tuhota kasvaimia, vahvistaa leikkaus- tai sädehoidon tuloksia ja pienentää etäpesäkkeitä. Niiden avulla voidaan myös vähentää parantumattoman syövän oireita ja pidentää elinaikaa. Ne annostellaan suonensisäisesti tai suun kautta. Joskus solunsalpaajia voidaan annostella paikallisesti esim. virtsarakkoon, selkäydinkanavaan tai keuhkopussiin. Antotavasta riippumatta solunsalpaajahoito edellyttää veriarvojen tarkkaa ja säännöllistä seuraamista.
Solunsalpaajat aiheuttavat yleensä myös melko paljon sivuvaikutuksia, joihin kuuluvat mm. hiusten lähteminen, väsymys, pahoinvointi, vatsan toimintahäiriöt sekä yleisen vastustuskyvyn heikkeneminen. Monia solunsalpaajien aiheuttamia sivuvaikutuksia voidaan nykyään hoitaa entistä paremmin uusien pahoinvointilääkkeiden ja luuytimen toimintaa stimuloivien kasvutekijöiden avulla.
 
Hormonihoidot
 
Hormonihoidossa elimistöön tuodaan joko tablettimuodossa tai pistoksena hormoneja, joilla vaikutetaan solunjakautumiseen. Hormonihoitoa annetaan sellaisissa syöpätaudeissa, joissa syöpäsolut pyrkivät käyttämään elimistön hormoneja kasvuaineina (esim. rinta-, eturauhas-, kilpirauhas- ja kohdun runko-osan syöpä). Hormonihoidon suorat sivuvaikutukset ovat normaalisti melko lieviä. Tablettimuotoisia hormoneja otetaan yleensä päivittäin, mutta pistoksia annetaan yleensä 1–3 kk välein.
 
Täsmälääkkeet
 
Täsmälääkehoidolla tarkoitetaan sellaista lääkitystä, jonka vaikutukset pystytään kohdistamaan tiettyjä syöpäsoluissa esiintyviä aineita tai niiden toimintaa vastaan niin ettei lääkkeen vaikutus ulottuisi muualle kehoon. Täsmälääkkeitä käytetään mm. tiettyjen leukemioiden, pienisolukeuhkosyöpien, rintasyöpien, imukudossyöpien, munuaissyöpien, maksasyövän ja suolistosyöpien hoidossa. Täsmälääkehoidon sivuvaikutukset ovat normaalisti melko vähäisiä verrattuna solunsalpaajahoitoihin. Usein täsmälääkkeitä (erityisesti vasta-aineita) kuitenkin yhdistetään solunsalpaajahoitoihin, jolloin hoidosta seuraa solunsalpaajan aiheuttamia sivuvaikutuksia.