Ultraäänitutkimukset

Reaaliaikaista kuvaa tuottavaa ultraäänitutkimusta käytetään muun muassa kohdun, haiman, maksan ja munuaisten tutkimiseen. Ultraäänilaitteiston avulla tutkittavasta kehonosasta saadaan hyvää yleiskuvaa, jota käytetään pohjana jatkotutkimuksille ja
-toimenpiteille. Ultraäänitutkimuksessa ei tarvita ionisoivaa säteilyä, eikä tutkimuksella ole sivuvaikutuksia. Ultraäänitutkimuksen yhteydessä voidaan myös ottaa neulanäytteitä mahdollisista muutoksista.