PET- ja SPECT-TT-kuvaus

PET-kuvaus


PET eli positroniemissiotomografia on kuvantamismenetelmä, jolla tähdätään syöpäkasvaimen ja/tai sen etäpesäkkeiden löytämiseen. Se perustuu syöpäsolujen vilkastuneeseen aineenvaihduntaan, mikä voidaan havaita erikoiskameroiden avulla. PET-kuvauksessa potilaalle annetaan radioaktiivista aivoihin, maksaan ja kasvaimiin hakeutuvaa merkkiainetta, jonka gammakuvauslaitteisto pystyy havaitsemaan. PET-kuvia voidaan myös yhdistää tietokonetomografiassa saatujen kuvien kanssa, jolloin syöpäkasvaimesta saadaan entistä tarkempi anatominen kuva. Syöpätautien klinikan käytössä on HUS Kuvantamisen PET-laitteisto.   
   

SPECT-TT-kuvaus


SPECT-TT eli yksifotoniemissiotomografia muistuttaa toimintaperiaatteiltaan paljolti PET-kuvausta. SPECT-TT-kuvauslaitteen kamera on liikkuva, joten kuvauksella pystytään tuottamaan kolmiulotteista kuvaa tutkittavasta kehonosasta. Tämä mahdollistaa mm. kasvaimen tarkan paikallistamisen. Kolmiulotteiset SPECT-kuvat ja muilla kuvantamismenetelmillä saadut kuvat voidaan lääkärin niin halutessa yhdistää tarkemman kuvan saamiseksi. Tavallisimpia SPECT-TT-kameralla tehtäviä tutkimuksia ovat luuston gammakuvaus, sydämen ejektiofraktion määrittäminen ja erilaisten isotooppihoitojen merkkiaineiden paikantaminen.