Syöpäpotilaan hoitoon pääsy

HUS Syöpäkeskus julkaisee ensimmäisenä suomalaisena syöpäsairaalana keskimääräisen ajan lähetteen saapumisesta hoitoon pääsyyn. 

Kunkin kuukauden keskimääräinen hoitoon pääsy julkaistaan 1,5 kuukauden kuluttua kyseisen kuukauden päättymisestä.