Rintasyövän riskitekijät

​Rintasyöpä kuten useimmat muut syövät ovat erityisesti ikääntyvien ihmisten sairauksia ja väestön vanheneminen lisääkin syöpämääriä. Rintasyöpä on kuitenkin monitekijäinen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat muun muassa hormonaaliset tekijät. Osa länsimaalaisten naisten rintasyöpämäärän kasvusta selittyy väestön ikääntymisen ohella muuttuneella lisääntymiskäyttäytymisellä eli sillä, että ensisynnytysikä on noussut huomattavasti, lapsiluku on pienentynyt ja imetysajat ovat keskimäärin lyhentyneet.

Vaihdevuosi-ikäisten hormonikorvaushoito lisää rintasyöpäriskiä. Ylipaino lisää vaihdevuosi-iän ohittaneilla estrogeenipitoisuuksia ja rintasyöpäriskiä. Myös päivittäisen tai runsaan alkoholinkäytön seurauksena veren estrogeenipitoisuudet nousevat ja rintasyövän riski lisääntyy noin 10 % kutakin säännöllisesti päivittäin kulutettua alkoholiannosta kohden.

Noin 5-10 % rintasyöpätapauksista selittyy nykykäsityksen mukaan perinnöllisellä rintasyöpäalttiudella.

Varsin monella potilaalla ei kuitenkaan todeta yhtään tunnettua riskitekijää, joten osa riskitekijöistä on yhä tuntemattomia.

Terveillä elämäntavoilla voi muiden sairauksien ohella vähentää myös rintasyöpäriskiä tai rintasyövän uusiutumisen riskiä. Säännöllistä liikuntaa 1,25 - 2,5 h viikossa harrastavilla oli suomalaistutkimuksen mukaan 20 % alhaisempi riski sairastua rintasyöpään kuin niillä, jotka eivät harrastaneet liikuntaa. Myös ylipainon ja päivittäisen tai runsaan alkoholinkäytön välttäminen on tärkeää.

Terveiden elämäntapojen merkitys rintasyöpäleikkauksen jälkeen.pdfTerveiden elämäntapojen merkitys rintasyöpäleikkauksen jälkeen.pdf