Rintasyöpätutkimukset

​Hyksin Syöpäkeskuksessa tehdään paljon tutkimusta syövän hoidon edistämiseksi ja lääkkeiden kehittämiseksi. Alla olevassa listassa ovat kaikki meneillään olevat tutkimukset, joihin voi ilmoittautua osallistujaksi. Kaikki tutkimukset löytyvät myös Nordic NECT -sivustolta päivitettynä.
 
Miten tutkimuspotilaaksi?
Tutkimuspotilaaksi voi hakeutua lääkärin lähetteellä. Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä kliinisen tutkimusyksikön osatonhoitajaan, joka neuvoo tutkimuspotilaaksi hakeutumisessa ja auttaa sopivan tutkimuksen löytämisessä, jos tällainen tutkimus on tarjolla.
 
Yhteystiedot:
puh. 050 427 0680
 


Rintasyöpätutkimukset

 1. A Phase 3, randomized study of margetuximab plus chemotherapy vs. trastuzumab plus chemotherapy in the treatment of patients with HER2+ metastatic breast cancer, who have received two prior Anti-HER2 therapies and require systemic treatment
  Tutkimus tarkoituksena on verrata kahta hoitoa, margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon ja trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ -metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2 -hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa.

 2. A randomized phase III study comparing trastuzumap, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer
  Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla kahden solunsalpaajaohjelman tehoa ja turvallisuutta HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoina. Tarkoituksena on selvittää, onko lyhytkestoinen hoito, joka sisältää trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia teholtaan ja haitoiltaan parempi, yhtä hyvä vai huonompi kuin tavanomainen hoito. Tavanomainen hoito sisältää trastutsumabia ja dosetakselia.

 3. A phase 1B study to evaluate safety anf clinical activity of pembrolozumab (MK-3475) in combination with chemotherapy as neoadjuvant treatment for trible negative breast cancer
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää solunsalpaajahoidon yhteydessä annettavan tutkimuslääke pembrolitsumabin (MK-3475) turvallisuutta ja tehoa kolmoisnegatiivisen rintasyövän leikkausta edeltävässä hoidossa.

 4. A Phase II randomized, double-blind, placebo-controlled trial of radium-223 dichloride versus placebo when administered to metastatic HER2 negative hormone receptor positive breast cancr subjects with bone metastases treated with hormonal treatment background therapy
  Tutkimuksen tavoitteena on arvioida radium-223-dikloridin tehoa ja turvallisuutta tutkittavilla, joilla on ihmisen epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 2 suhteen negatiivinen (HER2-negatiivinen), hormonireseptoripositiivinen rintasyöpä, johon liittyy luumetastaaseja, ja joita hoidetaan taustalla annettavalla hormonihoidolla.

 5. COMPLEMEENT-1: An open label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety anf efficacy of ribociclib (LEE001) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptorpositive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
  Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ribosiklibin (LEE001) turvallisuutta ja tehokkuutta, kun stä käytetään yhdessä letrotsolin kanssa hormonireseptoripositiivsen (HR+) ja HER2-negatiivisen (HER2-) levinneen rintasyövän hoitoon miehillä ja pre/postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa levinneeseen rintasyöpään.