Sairaalapastori

Klinikalla käy säännöllisesti sairaalapastori, jota potilaat ja omaiset voivat halutessaan
tavata. Pastorilla on tärkeä asema etäpesäkkeisen syöpäpotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Oma hoitaja voi ohjata keskustelemaan sairaalapastorin kanssa.​