Psykososiaalisen tuen yksikkö

HUS Syöpäkeskus Psykososiaalisen tuen yksikkö​Psykiatrijohtoinen psykososiaalisen tuen yksikkö on toiminut Syöpäkeskuksessa jo
vuodesta 1997 ja on ainutlaatuinen koko Suomessa. Yksikön tehtävänä on auttaa keskustelemalla erityistukea tarvitsevia potilaita selviytymään syöpään sairastumisen takia muuttuneessa vaikeassa elämäntilanteessa. Yksikössä toimii psykiatreja ja psykoterapeutteja. Vuosittain psykososiaalisen tuen yksikössä käy noin 400 potilasta, kukin keskimäärin 4-5 kertaa. Vähintään joka 10. syöpäpotilas tarvitsee asiantuntijoiden tarjoamaa psykososiaalista erityistukea. Hoitava lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen psykososiaaliseen yksikköön.

Nuorille rintasyöpäpotilaille ja pienten lasten äideille on erikseen omat tukiryhmät, jotka kokoontuvat Psykiatrisen konsultaatiopoliklinikan tiloissa. Ryhmään ilmoittaudutaan hoitavan lääkärin lähetteeellä.

Rintasyöpäpotilaan mielialan vaihtelut ja psyykkinen jaksaminen.pdfRintasyöpäpotilaan mielialan vaihtelut ja psyykkinen jaksaminen.pdf