Syöpätautien lääkärin vastaanotto

Rintasyöpäleikkauksen jälkeisessä lääkäreiden hoitokokouksessa jokaisen potilaan jatkohoito suunnitellaan yksilöllisesti. Tämä suunnitelman perusteella potilaalle varataan rintasyöpäleikkauksen jälkeinen ensimmäinen syöpätautien lääkärin vastaanotto Syöpätautien klinikalle joko

Lääkehoito-osastolle
  • potilaat, joille on alustavasti suunniteltu solunsalpaajahoitoa
  • potilaat, joille ei tule lainkaan sädehoitoa


Sädehoito-osastolle

  • potilaat, joille tulee pelkkä sädehoito
  • potilaat, joille on suunniteltu jatkohoidoksi sekä sädehoito että hormonaalinen hoito


Lääkärin vastaanottoaika on yleensä noin 3-4 viikon kuluttua leikkauksesta ja hoito alkaa yleensä noin kuukauden kuluttua leikkauksesta riippuen haavojen paranemisesta. Rintasyöpäpotilaiden keskimääräinen hoitoon pääsy lääkärin lähetteen saapumisesta Syöpätautien klinikalle julkaistaan nykyään Syöpätautien kotisivuilla.

Vastaanotolla käydään yhdessä läpi hoitosuunnitelmaa, hoidon toteutusta sekä hoidon sivuvaikutuksia sekä lääkärin että hoitajan kanssa. Etukäteen saatetaan ottaa yksilöllisen suunnitelman mukaisia laboratoriokokeita tai kuvantatutkimuksia (vartalon tietokonekuvaus). Esitietolomake on hyvä täyttää etukäteen.

Rintasyöpäpotilaan mielialan vaihtelut ja psyykkinen jaksaminen

Terveiden elämäntapojen merkitys rintasyöpäleikkauksen jälkeen

Rintasyövän jälkeinen lymfaturvotus ja sen hoito