Henkilökohtaiset apuvälineet

Peruukki

 
Solunsalpaajahoitoa saaville potilaille laaditaan tarvittaessa maksusitoumus peruukkia varten. Levinnyttä syöpää sairastaville potilaille voidaan kerran vuodessa laatia maksusitoumus uutta peruukkia varten.
 

Rintaproteesi

 
  • Koko rinnan poiston jälkeen ensimmäinen maksusitoumus rintaproteesia varten tehdään kirurgisesta yksiköstä.
  • Jatkossa uusi maksusitoumus tehdään tarpeen mukaan Syöpätautien klinikalta, kun potilaan hoidot jatkuvat Syöpätautien klinikalla.
  • Potilaalle voidaan tarvittaessa kirjoittaa maksusitoumus myös uimaproteesiin
  • Potilaan seurantojen siirtyessä perusterveydenhuoltoon laaditaan vuotuiset maksusitoumukset sieltä käsin.
 

Tukisukat ja tukihihat käsivarsille, jaloille ja muille kehon osille

 
Lääkinnälliset tukihihat ja -käsineet myönnetään rintasyövän ja/tai imusolmukkeiden poiston jälkeisen yläraajan lymfaturvotuksen hoitoon. Pieni osa potilaista voi hyötyä tukiliivistä.  Suositus tukiliivin käyttöön tulee aina fysioterapeutilta.
 
Fysioterapeutti arvioi tukituotteiden tarpeen. Potilas ohjataan fysioterapeutille lääkärin tai rintasyöpähoitajan lähetteellä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii tukituotteista maksusitoumuspyynnön, jonka saatuaan potilas hankkii tukituotteen yksityiseltä palveluntuottajalta.
 
Syöpätautien klinikan fysioterapeutti arvioi tukituotteiden vaikutusta lymfaturvotukseen kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tukituote on otettu käyttöön.