Psykososiaalisen tuen yksikkö

​​Psykiatrijohtoinen psykososiaalisen tuen yksikkö on toiminut Syöpäkeskuksessa jo vuodesta 1997 ja on ainutlaatuinen koko Suomessa. Yksikön tehtävänä on auttaa keskustelemalla erityistukea tarvitsevia potilaita selviytymään syöpään sairastumisen takia muuttuneessa vaikeassa elämäntilanteessa. Yksikössä toimii psykiatreja ja psykoterapeutteja. Vuosittain psykososiaalisen tuen yksikössä käy noin 400 potilasta, kukin keskimäärin 4-5 kertaa. Vähintään joka 10. syöpäpotilas tarvitsee asiantuntijoiden tarjoamaa psykososiaalista erityistukea. Hoitava lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen psykososiaaliseen yksikköön.