Fysioterapia

Kun päätös radikaalista eturauhasen poistoleikkauksesta on tehty, lääkäri ohjaa potilaan fysioterapeutille.

Fysioterapeutti suunnittelee yhdessä potilaan kanssa yksilöllisen kuntoutusohjelman. Fysioterapiaa annetaan kolmessa vaiheessa: ennen leikkausta, välittömästi leikkauksen jälkeen vuodeosastolla ja myöhemmin kotiutumisen jälkeen. Potilaan sitoutuminen itsenäiseen ohjeiden mukaiseen harjoitteluun edesauttaa leikkauksesta toipumista.

Ensimmäisellä käynnillä fysioterapeutti valmentaa potilasta leikkaukseen opettamalla tunnistamaan lantionpohjan lihakset ja niiden toiminnan.  Tämä vaihe järjestetään hyvissä ajoin ennen leikkausta. Se toteutetaan pääosin ryhmäopetuksena mutta tarvittaessa myös yksilökäyntinä. Samalla fysioterapeutti neuvoo, miten fysioterapialla voidaan nopeuttaa palautumista leikkaukseen liittyvistä mahdollista haitoista ja komplikaatiosta.
 
Leikkauksen jälkeen vuodeosastolla fysioterapeutti keskittyy liikkumisharjoituksiin, toimintakyvyn palauttamiseen sekä tehostettuihin hengitysharjoituksiin.
Kotiutumisen jälkeen potilas harjoittelee itsenäisesti saamiensa ohjeiden mukaan. Tarve mahdolliseen jatkokuntoutukseen arvioidaan n. 6 viikon kuluttua leikkauksesta. Silloin arvioidaan virtsankarkailun astetta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Tarvittaessa varataan aika fysioterapiakäynnille. Jatkofysioterapiakäyntejä tarvitaan tavallisesti 1-3.

Syöpätautien klinikan fysioterapian yksikössä eturauhassyöpäpotilaat käyvät lääkärin lähetteellä tarvittaessa alaraajaturvotuksen arviossa ja seurannassa sekä lihasvoimaharjoitusten ohjauksessa.