Sädehoito ja radionuklidihoito

Sädehoito on erittäin tehokas keino lievittää monia levinneen eturauhassyövän oireita. Sitä voidaan käyttää lievittämään luustokipuja (”kipusädehoito”) tai esim. eturauhassyövän kasvusta johtuvia virtsankulun tukosoireita sekä verivirtsaisuutta. Tavallisin syy sädehoidolle levinneessä eturauhassyövässä on kivuliaiden tai selkäytimen hermoja puristavien etäpesäkkeiden hoito. Toisin kuin radikaalitavoitteisessa sädehoidossa, oireita lievittävä sädehoito toteutetaan yleensä 1-10 kerran hoitosarjoina (fraktioina) eli hoito annetaan 1-10 päivän sisällä. Sädehoito on polikliinista hoitoa ja se toteutetaan HYKS Syöpäkeskuksen sädehoito-osastolla (0-kerros).

Radionuklidihoito tarkoittaa  säteilevän isotooppiyhdisteen (radionuklidi) antamista potilaalle. Hoidot annetaan Syöpäkeskuksen isotooppiosastolla (3. kerros) suonensisäisinä pistoksina joko kertahoitona tai useamman pistoksen hoitosarjana. Eturauhassyövän hoidossa käytetään joko 153-Samariumhoitoa (Sm-153) tai 223-Radiumhoitoa (Ra-223). Sm-153-hoito toteutetaan yleensä kertahoitona ja se on tehokas laaja-alaisen kiputilan hoidossa.

Haittana on joskus hitaasti korjautuva luuydinlama, joka potilaan kohdalla näkyy hemoglobiinitason ja/tai valkosolujen ja verihiutaleiden tason laskuna. Ra-223-hoito on uusi hoitomuoto, jossa potilaalle annetaan 6 hoitokertaa 4 viikon välein. Yksi hoitokerta kestää vain muutaman minuutin. Kyseessä on lyhyen kantaman alfahiukkassäteilijä, joka ei aiheuta säteilyaltistusta ympäristöön ja jonka vaikutukset luuytimen toimintaan ovat vähäisiä. Ra-223-hoito lievittää Sm-153-hoidon tavoin pitkäaikaisesti kipuja. Sen on osoitettu pidentävän myös keskimääräistä elossa oloaikaa.
 

 Puhelinneuvonta

 
Sädehoito-osasto, kanslia
puh. 09 471 73245, ma-pe klo 8-16

Sädehoito-osasto, lähetehoitaja
puh. 09 471 76180, ma-pe klo 9-11