Hoitoneuvottelu

​Potilas kutsutaan urologin vastaanotolle hoitoneuvotteluun Hyksin urologian poliklinikalle Meilahden tai Peijaksen sairaalaan tutkimusten valmistuttua. Myös lähiomaiset ovat tervetulleita hoitoneuvotteluun potilaan niin halutessa.
 
Urologi kertoo todetun syövän tyypin, levinneisyyden sekä syövän ennusteen tehtyjen tutkimusten perusteella sekä kartoittaa potilaan yleisen terveydentilan ja elintottumukset. Urologi käy läpi eri hoitovaihtoehdot: paikallisen eturauhassyövän leikkaus, sädehoito tai aktiiviseuranta. Hoitovalintaan vaikuttavat myös potilaan toiveet, ikä, yleiskunto ja muut sairaudet. Useinkaan yksi vaihtoehto ei ole selkeästi muita parempi, vaan potilaalle pyritään hakemaan yksilöllisesti paras hoitovaihtoehto.
 
Eturauhassyövän hoidon tavoitteena on pidentää elinaikaa, estää taudin leviämistä ja parantaa elämänlaatua. Kliinisesti merkittävien, kohtalaisen tai korkean riskin syöpien, oireisten tai mahdollisesti oireita aiheuttavien syöpien hoito aloitetaan mahdollisimman pian. Sen sijaan pienen riskin syövissä aktiiviseuranta on useimmiten ensisijainen vaihtoehto, eikä välitön hoito ole tarpeen. Tutkimusten mukaan aktiiviseurannassa olevilla potilailla oireisen syövän kehittymisen tai syövän aiheuttaman kuolemanvaaran riski on hyvin vähäinen.
 

Eturauhassyöpähoitaja

 
Eturauhassyöpähoitaja tukee ja ohjaa potilasta tarpeiden mukaan sairauden kaikissa vaiheissa.
 
Eturauhassyöpähoitajan vastaanotolle pääsee ajanvarauksella. Myös puhelinneuvontana annettava ohjaus on mahdollista. Eturauhassyöpähoitaja antaa lisää tietoa eturauhassyövän tutkimuksista, hoidoista ja seurannasta. Hoitaja keskustelee syövän ja hoitojen vaikutuksista potilaan elämään sekä tukee potilasta ja hänen läheisiään sopeutumisessa uuteen elämäntilanteeseen. Syöpään sairastumisen aiheuttama hämmennys voi vaikeuttaa uuden tiedon vastaanottamista. Lähiomaisen tai tukihenkilön mukana olo onkin usein hyödyllistä ja tarpeellista.
 
Eturauhassyöpähoitaja antaa tarvittaessa lääkärin määräämiä lääkehoitoja.

 

 

 

 

 Puhelinneuvonta

 

​Meilahden tornisairaala

sairaanhoitaja: puh. 09 471 78320, ma-to klo 9-11 ja klo
12-14, pe klo 9-11

eturauhassyöpähoitaja: puh. 050 427 1278
ma, ti ja ke klo 8:15-9:15.

Muina aikoina yhteys Contact centeriin
puh. 09 717 8320
arkipäivisin klo 8-15:30.

Peijaksen sairaala
puh. 09 471 66815, ma-to klo
9-11, pe klo 9.15-11.30
eturauhassyöpähoitaja: puh. 09 471 66800, ti klo
14-15

Syöpätautien klinikka
sädehoito-osasto
puh. 09 471 73245,
ma-pe, klo 8-16