Vauvamyönteisyys

Kaikissa HUS:n synnytyssairaaloissa on sitouduttu imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan eli vauvamyönteisyysohjelmaan. Synnytyssairaalan hoitokäytännöt ja ohjaus vaikuttavat imetyksen käynnistymiseen. WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman mukaiset hoitokäytännöt mahdollistavat imetyksen optimaalisen käynnistymisen ja siten auttavat äitiä pääsemään imetystavoitteisiinsa.

Imetys 280x280.jpgMaailman terveysjärjestön Vauvamyönteisyysohjelma eli Baby Friendly Hospital Initiative on imetyksen edistämisen ohjelma. Sen ydin on ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”, jossa kuvataan imetyksen käynnistymistä tukevat hoitokäytännöt. Näitä hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi ihokontaktin ja varhaisimetyksen mahdollistaminen synnytyssalissa sekä ympärivuorokautinen vierihoito ja lapsentahtinen imetys. Lisämaitoa annetaan lapsille vain lääketieteellisistä syistä.

Ohjelman toteuttamisen ansiosta yhä useampi lapsi kotiutuu synnytyssairaalasta täysimetettynä. Neuvolan terveydenhoitaja tukee imetyksen jatkumista ja perheen imetystavoitteiden toteutumista kotona.

Suurin osa suomalaisista raskaana olevista naisista suunnittelee imettämistä. Vauvavaiheen ravitsemuksella on vaikutus lapsen senhetkiseen ja myöhempään terveyteen. Siksi jokaisella perheellä on oikeus riittävään ja puolueettomaan tietoon ja ohjaukseen, jonka pohjalta he voivat tehdä tietoisen valinnan lapsensa ruokkimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Imetys tukee sekä äidin että lapsen terveyttä. Imetetyillä lapsilla esiintyy vähemmän esimerkiksi vakavia hengitystietulehduksia ja ripulia. Jos nainen imettää, hänellä itsellään on pienempi riski sairastua esim. rintasyöpään ja tyypin 2 diabetekseen. Sairaana tai ennenaikaisena syntyneelle lapselle äidinmaito on erityisen tärkeää varsinkin ensimmäisten viikkojen ja kuukausien ajan. Siksi imetystä suositellaan yleisesti. Suomessa voimassa olevan suosituksen mukaan äidinmaito riittää lapsen ainoaksi ravinnoksi ensimmäisen puolen vuoden ajan. Sen jälkeen imetystä on suositeltavaa jatkaa vähintään vuoden ikään asti muun ruuan ohella.

HYKS Imetyksen edistämisen toimintaohjelma.pdfHYKS Imetyksen edistämisen toimintaohjelma.pdf