Tukihenkilö synnytyksessä


Tuttu henkilö synnytyksessä luo synnyttäjälle turvallisuuden tunnetta. Usein mukaan synnytykseen tulee syntyvän lapsen toinen vanhempi. Synnyttäjän tukena voi kuitenkin olla kuka tahansa synnyttäjälle läheinen henkilö. On tärkeää avoimesti keskustella siitä, kuka tulee synnytykseen mukaan, vai tuleeko synnyttäjä yksin. Läsnäolon täytyy tuntua hyvältä niin synnyttäjästä kuin mukaan tulevasta tukihenkilöstäkin. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista, että puoliso tai muu tuttu tukihenkilö osallistuu synnytykseen. Tällöinkään synnyttäjä ei ole yksin. Kätilö on läsnä.
tukihenkilo.jpg
Tukihenkilö on synnytyksessä synnyttäjän tukena ja kannustajana. Hän voi helpottaa synnyttäjän olo esim. hieromalla, rohkaisemalla, pitämällä kädestä tai vain olemalla läsnä.  On hyvä, että tukihenkilö ja synnyttäjä keskustelevat etukäteen minkälaisia ajatuksia tuleva synnytys herättää ja millaisia toiveita synnyttäjällä on. Näin synnyttäjä ja tukihenkilö voivat yhdessä valmentautua synnytykseen. Lista mahdollisista pohdittavista asioista.

Tukihenkilölle synnytyksessä mukanaolo antaa mahdollisuuden luoda suhdetta uuteen tulokkaaseen ensi hetkistä alkaen. Jos esim. äiti ei heti synnytyksen jälkeen pysty ottamaan lasta ihokontaktiin, voi tukihenkilö pitää vauvaa lähellään ihokontaktissa. Tällaisissa tilanteissa kätilö opastaa tukihenkilöä. Tukihenkilö voi osallistua suunniteltuun keisarileikkaukseen. Päivystyksenä tehtäviin keisarileikkauksiin tukihenkilö voi osallistua tilanteen niin salliessa.

Synnytykseen kannattaa tukihenkilön varata itselleen mukaan mukavat vaatteet ja eväitä. Mikäli tukihenkilö sairastaa tarttuvaa tautia (flunssa, mahatauti, rokot) hän ei voi tulla mukaan synnytykseen.

Omaa perhettä voi synnytyksessä kuvata niin paljon kuin haluaa. Kaikki henkilökunnan jäsenet eivät halua tulla kuvatuiksi. Toivomme, että kunnioitatte tätä.

Matkapuhelimen käyttö on sallittu vain erikseen merkityissä tiloissa. Suurimmassa osaa sairaalaa matkapuhelimen käyttö on kielletty.