Jos kaikki ei mene suunnitellusti


Joskus synnytyksen aikana tulee vastaan tilanteita, joissa synnytys ei etene luonnollisesti, vaan vauvan tai äidin terveydentilan vuoksi tarvitaan lääketieteellisiä toimenpiteitä.

 

Imukuppi nopeuttaa
vauvan ulostuloa

 
Jos äidin voimat ovat vähentyneet, supistukset eivät ole riittäviä tai vauvan sydänäänet ovat heikentyneet pitkän ponnistusvaiheen aikana, vauva saadaan nopeammin syntymään imukupin avulla.
 


Joskus matka vie
leikkaussaliin

 
HUS:n synnytyssairaaloissa vajaa viidennes vauvoista syntyy keisarileikkauksella eli sektiolla. Sektio voi olla suunniteltu, kiireellinen tai hätätilanteessa tehty. Sairaaloissa on ympärivuorokautinen leikkaussalipäivystys.

Päivystyskeisarileikkaus
 
Jos synnytys ei edisty (vauva ei laskeudu, kohdunsuu ei avaudu) tai vauva on ahdingossa tehdään päivystyssektio. Päivystyskeisarileikkauksessa äidin siirtäminen leikkaussaliin ja itse leikkaus tapahtuu rauhallisesti. Päivystyskeisarileikkauksessa vauva syntyy 30-60 minuutin kuluttua leikkauspäätöksen teosta. Leikkaus pyritään tekemään selkäydinpuudutuksessa, jolloin äiti on hereillä, mutta joskus äiti joudutaan nukuttamaan. Tilanteesta riippuen isä/tukihenkilö pääsee päivystyssektioon mukaan äidin vierelle. Leikkauksen jälkeen äitiä tarkkaillaan heräämössä ennen lapsivuodeosastolle siirtymistä.

Hätäkeisarileikkaus
 
Hätäkeisarileikkaus tehdään, kun synnytyksessä tapahtuu äkillinen hätätilanne. Hätäkeisarileikkauksessa kaiken pitää tapahtua ripeästi, jotta lapsi syntyy nopeasti. Äiti viedään saman tien leikkaussaliin ja nukutetaan, jotta leikkaus voi alkaa heti. Hätäsektiossa isä/tukihenkilö ei voi olla mukana.
 
Keisarileikkaus voi olla traumaattinen kokemus tilanteessa, jossa äiti on valmistautunut normaaliin synnytykseen. Keisarileikkauksen jälkeen on hyvä keskustella synnytyksestä ja leikkauksesta synnytyslääkärin tai kätilön kanssa. Mikäli tarve keskusteluun nousee vasta kotiutumisen jälkeen, äiti voi aina ottaa yhteyttä synnytyssairaalaan.
 
Istukan käsinirrotus ja verenvuoto

Vauvan syntymän jälkeen syntyy istukka. Mikäli istukka ei irtoa normaalisti tai syntyy vain osittain joudutaan se irrottamaan leikkaussalissa. Toimenpide voidaan tehdä joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa. Toimenpiteen jälkeen äitiä tarkkaillaan  heräämössä ennen lapsivuodeosastolle siirtymistä.
 
Mikäli äiti vuotaa synnytyksen yhteydessä runsaasti verta, siirretään äiti leikkaussaliin. Siellä selvitetään vuodon syy ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Tämän jälkeen äiti on tarkkailussa heräämössä ennen lapsivuodeosastolle siirtymistä.