Hoitoajat ja potilasmaksut

 

Hoitoajat

 
Kotiutuminen tapahtuu yksilöllisesti riippuen vauvan ja äidin voinnista.
 
  • ensisynnyttäjät keskimäärin 2-3 vuorokautta synnytyksestä
  • uudelleensynnyttäjät 1-2 vuorokautta synnytyksestä
  • keisarileikatut äidit 3-4 vuorokautta synnytyksestä
 
HUS:n synnytyssairaaloissa on mahdollisuus myös ns. lyhytjälkihoitoiseen synnytykseen, jossa uudelleensynnyttäjä voi kotiutua 6-24 tunnin kuluttua synnytyksestä, jos äiti ja lapsi ovat hyväkuntoisia. Seurantakäynti on sairaalan poliklinikalla 3-5 vuorokauden kuluttua synnytyksestä. 
 


Potilasmaksut

 
Sairaanhoidon kustannukset maksaa Suomessa pääosin potilaan kotikunta. Synnytyssairaaloissa potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.
 
  • Poliklinikkamaksu peritään äitiyspoliklinikkakäynneiltä.
  • Selontaultraäänitutkimus on maksuton.
  • Hoitopäivämaksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä.
  • Perhehuoneesta veloitetaan kaksinkertainen hoitopäivämaksu.
  • Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa lastenosastolla, hänen hoidostaan veloitetaan myös hoitopäivämaksu. (Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksuja peritään vain seitsemän päivän ajalta yhden kalenterivuoden aikana.)
  • Käyttämättä / peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen).