Ulkomailla asuvien suomalaisten synnyttäminen HUS:n synnytyssairaaloissa

 
Ulkomailla vakituisesti asuva Suomen kansalainen menettää oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan ja sen jälkeen hänellä ei enää ole oikeutta julkisen terveydenhuollon palveluihin Suomessa muutoin kuin päivystystapauksissa. Tällöinkin hoidon kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti potilas itse tai hänelle otettu vakuutus. (Lisätietoja www.kela.fi -> Maasta- ja maahanmuutto)
 

EU-maissa asuva suomalainen

 
Oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan menettänyt, mutta EU:n alueella asuva Suomen kansalainen voi tiedustella mahdollisuutta synnyttää HUS-alueen sairaaloissa, mikäli hän saa nykyisestä EU:hun kuuluvasta kotimaastaan hoitoon hakeutumisen ennakkoluvan (S2-lomake, entinen E112-lomake).


EU:n ulkopuolella asuva suomalainen

 
Oikeutensa sosiaaliturvaan menettänyt, EU:n ulkopuolella asuva Suomen kansalainen voi synnyttää HUS-alueen sairaaloissa, kun asia sovitaan ja järjestetään etukäteen. Yhteydenotto tapahtuu HYKSin Oy:n kautta, lisätietoja: www.hyksin.fi.