HAL-vastaanotto: erityispoliklinikka huume-, alkoholi- tai lääkeongelmaisille raskaana oleville


Vastaanotolla annetaan tietoa alkoholin ja huumeiden vaikutuksesta sikiöön ja raskauden kulkuun ja motivoidaan päihteettömyyteen. Vastaanottoon kuuluu kartoitus päihteiden käytöstä ja huumeseulonnat. Hoitotiimissä työskentelevät lääkäri, kätilö ja sosiaalityöntekijä.

Hoidon ja seurannan tavoitteina ovat:

  • päihteiden käytön lopettaminen tai vähentäminen, ohjaaminen päihteiden vieroitushoitoon
  • todeta ja hoitaa äidin raskautta uhkaavat sairaudet ja ravitsemushäiriöt
  • havaita päihteiden aiheuttamat sikiön kehitys- ja kasvuhäiriöt
  • arvioida äidin kyky hoitaa vastasyntynyttä, arvioida lastensuojelun tarve
  • arvioida raskauden jatkamisen mahdollisuudet
  • tukea kasvussa vanhemmuuteen

 

HAL-vastaanottoja on Naistenklinikan sekä Jorvin ja Hyvinkään sairaaloiden äitiyspoliklinikoilla.