Käytännön vinkkejä vauvamatkalle

 

  • ​Mitä pakkaan sairaalakassiin?
  • Kannattaako sairaalaan tulla omalla autolla?
  • Kuinka kauan sairaalassa ollaan?

 

Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia vieressä olevista linkeistä.

 

​Sairauskertomustiedot käyttöön aiempaa laajemmin

1.5.2011 voimaan tulleessa Terveydenhuoltolaissa säädetään, että saman sairaanhoitopiirin alueella toimivien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasrekisterit sekä potilasasiakirja-arkistot muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Potilaan tietoja voidaan uuden lain mukaan katsoa kaikissa häntä hoitavissa HUS:n toiminta-alueen julkisen terveydenhuollon yksiköissä, mikäli potilasta on informoitu yhteisestä potilastietorekisteristä eikä hän ole kieltänyt tietojensa luovuttamista.

Lisätietoa potilasasiakirjoista.