Synnynnäiset sydänviat

Synnynnäisten sydänvikojen edellyttämät varhaiset diagnostiset ja hoidolliset toimenpiteet sekä sydänleikkaukset on keskitetty Suomessa HUSin Uuteen lastensairaalaan. Aikuisten synnynnäistä sydänvikaa sairastavien hoito ja seuranta ovat potilaan kotipaikan mukaisen yliopisto- tai keskussairaalan vastuulla vian luonteesta, tehdyistä korjaustoimenpiteistä ja potilaan voinnista riippuen.  HUSin alueella aikuisten potilaiden hoito on keskitetty Meilahden sairaalaan, jossa toimii synnynnäisten sydänvikojen erityispoliklinikka. Siellä työskentelevät kardiologit ja hoitohenkilöstö ovat erityisesti tähän potilasryhmän ongelmiin ja hoitoon perehtyneitä.  Säännöllisessä seurannassa on tällä hetkellä noin 450 potilasta ja määrä kasvaa koko ajan.

Polikliinisilla vastaanotoilla tarkkaillaan potilaiden vointia ja suorituskykyä sekä tehtyjen korjausleikkausten tai katetritoimenpiteiden tulosten säilymistä, sydämen vajaatoiminnan merkkejä, mahdollisia rytmihäiriöitä, asennettujen tahdistinten toimintaa jne.  Poliklinikalta käsin potilas ohjataan tarvittaessa uusintatutkimuksiin ja –toimenpiteisiin. Vaikeimmissa synnynnäisissä sydänvioissa HUS toimii valtakunnallisena keskuksena sekä diagnostiikassa että uusintaleikkausten osalta. Muun muassa kaikkien yksikammioista sydänvikaa sairastavien seuranta on keskitetty HUSiin samoin kuin uusintaleikkaukset ja vaativat katetritoimenpiteet. Hoitoratkaisut tehdään yhdessä tähän alueeseen perehtyneen sydänkirurgin kanssa tarvittaessa Uuden lastensairaalan asiantuntijoita konsultoiden.