Sydänleikkauspotilaan hoitoketju sairaalassa

Potilas tulee käymään sairaalassa leikkausta edeltävänä päivänä. Toimenpiteen tekevä
sydänkirurgi tapaa potilaan ja kertoo tulevasta leikkauksesta. Myös anestesialääkäri tapaa potilaan. Lisäksi sairaanhoitajan ja fysioterapeutin kanssa käydään läpi hoitojaksoa, toipumista sekä muita terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Osa potilaista jää sovitusti vuodeosastolle leikkausta edeltävänä päivänä.

Leikkauspäivän aamuna potilas tulee valmisteluyksikköön leikkausvalmisteluja varten. Sydänleikkaus kestää keskimäärin 5–6 tuntia toimenpiteestä riippuen.

Leikkauksen jälkeen potilaan vointia ja heräämistä seurataan hyvin tarkasti teho-osastolla vähintään yhden vuorokauden ajan. Toipumisen alkuvaiheessa muutokset mm. verenpaine- ja sydämen syketasossa ovat mahdollisia. Kuntoutuminen aloitetaan leikkauksen jälkeisenä aamuna, kun potilas on virkistynyt nukutuksesta.

Potilas siirretään teho-osastolta vuodeosastolle, kun vointi leikkauksen jälkeen on tasaantunut. Alkuvaiheessa olo on voipunut, joten hoitajat ja fysioterapeutit auttavat päivittäisissä toimissa ja kuntoutumisen alussa. Voimat karttuvat vähitellen ja muutaman päivän kuluttua potilas jaksaa jo kävellä. Potilasta kannustetaan liikkumaan joka päivä hieman enemmän.

Sairaalahoitojakso kestää yleensä 7–10 vuorokautta. Tarvittaessa potilaalle järjestetään kuntoutumispaikka oman kotikunnan sairaalasta 4–5 päivää leikkauksen jälkeen.

Kotiutusvaiheessa sydänkirurgi, kardiologi, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti keskustelevat potilaan kanssa lääkitykseen, toipumiseen, kotiutukseen ja jatkohoitoon liittyvistä asioista. Toimeentuloon, sosiaaliturvaan, perheeseen sekä jaksamiseen liittyvissä asioissa on mahdollisuus keskustella sosiaalityöntekijän kanssa.

Kotiutuminen ja toipilasaika

Sydänleikkaus on toimenpide, jonka tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen. Toipuminen on yksilöllistä ja kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. Toipumiseen vaikuttavat mm. ikä, yleiskunto ja vointi ennen leikkausta. Omalla aktiivisella toiminnalla potilas voi edistää toipumistaan ja edesauttaa mahdollisimman hyvää lopputulosta leikkauksesta.

Kotiuduttuaan potilas aloittaa toipumisen kevyistä kotiaskareista, kuten kahvin keittämisestä tai ruuan lämmittämisestä. Omat päivittäiset toimet (peseytyminen, pukeutuminen, haavanhoito) sujuvat ja ulkoilemaan voi lähteä heti, esim. 5–10 min. kerrallaan.

Toipumisen alkuvaiheessa vointiin vaikuttaa eniten leikkaushaava, joka useimmilla potilailla on keskellä rintalastaa. Rintalastan luutuminen kestää noin kaksi kuukautta. Riuhtaisevia liikkeitä, äkillisiä ponnisteluja ja painavien taakkojen nostamista tulee välttää luutumisen ajan. Haava-alueen iho paranee 2–3 viikossa. Kotiin lähtiessään potilas saa erillisen haavanhoito-ohjeen osastolta.

Joissakin leikkauksissa haava on kyljessä tai sitten rintakehällä on 4–5 pientä viiltoa (robottiavusteinen leikkaus). Näissä tapauksissa kipua aiheuttavaa liikettä tulee välttää. Toipilasaika on lyhempi, noin 6–8 viikkoa.

Riittävä kipulääkitys on tärkeä osa kuntoutumista. Rintakehän haavasta huolimatta potilaan pitää pystyä hengittämään tehokkaasti ja ilman kipua. Sairaalasta kotiutuessa potilas saa kipulääkereseptin mukaan. Kun kotona pienet arkiaskareet sujuvat ja hengittäminen on kivutonta, kipulääkitys on riittävä. Hyvä kivun hoito parantaa yöunen laatua toipilasaikana.

Liikunta edistää toipumista

Liikunta parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä lihaksiston kuntoa, vähentää leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita ja auttaa kudosten paranemisessa. Lisäksi liikunta vaikuttaa edullisesti useisiin sydäntautien riskitekijöihin. Asteittain lisääntyvä liikunta parantaa sydämen rasituksen sietoa.

Leikkauksen jälkeen kunnon kohotus aloitetaan lyhyillä kävelylenkeillä. Ensin lisätään liikuntakertoja, sitten matkaa ja vasta lopuksi vauhtia. Leikkausta edeltävä kunto vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti harjoittelua voi lisätä. Kunnon kohentuessa voi palata vähitellen omiin tuttuihin harrastuksiin. Useimmiten pieni hikoilu ja hengästyminen on vain hyväksi.

Kotiin lähtiessä potilas saa kotihoito-ohjeet ja yksilöllisiä neuvoja toipumiseen ja kunnonkohottamiseen. Leikkaukseen tulevilla ja heidän perheillään on mahdollisuus osallistua tiedotustilaisuuteen jo ennen leikkaukseen tuloa.

Jälkitarkastus ja töihin paluu

Jälkitarkastus järjestetään potilaan asuinkunnan sairaalassa yleensä 3–4 kuukauden kuluttua leikkauksesta, riippuen siitä minkälainen ja millä tavalla sydänleikkaus on tehty.

Sairauslomaa kirjoitetaan yleensä kolmeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen voi palata työelämään. Mikäli toipuminen ei kuitenkaan tapahdu odotetulla tavalla, jälkitarkastuksen yhteydessä arvioidaan työkyky, kuntoutustarve ja eläkkeelle jäämisen tarpeellisuus.

Jatkoseuranta sydämen voinnin suhteen vaihtelee asuinpaikkakunnan ja sydämen vaivan suhteen. Sydänleikkauksen jälkeen on hyvä käydä lääkärin vastaanotolla säännöllisesti vaikkapa kerran vuodessa esim. omassa terveyskeskuksessa. Säännöllisistä kontrolleista kannattaa huolehtia itse varaamalla aika esim. terveyskeskukseen tai työterveyslääkärille hyvissä ajoin.

Kuntoutukseen on mahdollisuus hakeutua Kelan järjestämille kuntoutuskursseille. Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella ja mukaan tarvitaan lääkärintodistus. Lopputarkastuksen yhteydessä voi keskustella kuntoutuksesta lääkärin kanssa. Sydänpiirit ja -yhdistykset järjestävät kuntoutusta ja erilaisia tiedollisia ja taidollisia sydänpotilaan kursseja ja liikuntaryhmiä.