Sepelvaltimotauti ja tupakka

Tupakoinnin lopettaminen on erittäin tärkeää sepelvaltimotautia sairastaville. Tupakointi lyhentää elinikää keskimäärin 10 vuotta. Tupakanpolton lopettamisen suotuisia vaikutuksia elimistöön ovat mm. sydäninfarktin riskin pienentyminen, valtimoiden kalkkeumataudin etenemisen pysähtyminen, haju- ja makuaistin korjaantuminen, yskän ja limannousun väheneminen, keuhkojen toiminnan paraneminen, koetun stressin helpottuminen ja unenlaadun sekä unen keston paraneminen.
 
Tupakoinnin lopettaminen ei ole ikinä helppoa ja sen tueksi on kehitelty nikotiinikorvaushoitoja, nikotiinittomia reseptilääkkeitä sekä ei-lääkkeellisiä keinoja. Nikotiinikorvaushoidolla saadaan vieroitusoireet kuriin ja näin mahdollistetaan tupakasta irti pääseminen. Läheisten tuki on myös ensiarvoisen tärkeää lopettamisessa. 
 

Tupakasta vieroittautuminen

 
Nikotiinikorvaushoito vaihtoehtoja on erilaisia. Nikotiinikorvaustuotteita käytettäessä nikotiinin pitoisuus veressä on alhaisempi verrattuna tupakointiin.
 
Nikotiinikorvaustuotteita ovat nikotiinilaastarit, purukumit, imeskelytabletit, kielenalustabletit ja suusumutteet. Sähkötupakointia ei voida ainakaan vielä pitää korvausmuotona, sillä tutkimusnäyttöä aiheesta ei vielä ole riittävästi. Tulee myös muistaa, että toisen tupakkatuotteen korvaaminen toisella ei auta tupakoinnin lopettamisessa. Esimerkiksi nuuskalla ei ole tieteellisesti todettu olevan tehoa vieroitushoidossa.
 
Tupakan vieroituksessa käytettäviä riippuvuutta hillitseviä reseptilääkkeitä saa lääkärin määräyksestä. Ei-lääkkeellisiä keinoja lopettamisen tueksi ovat esimerkiksi tilanteiden välttäminen, joissa on aiemmin tupakoinut ja liikunta. Lisäksi vertaistukiryhmistä voi saada tukea lopettamiseen.