Sepelvaltimotaudin toteaminen

​Sepelvaltimot ovat sydänlihaksen pinnalla kulkevia valtimosuonia. Niiden tehtävänä on kuljettaa sydänlihakselle hapekasta verta ja energiaa. Sepelvaltimotauti johtuu sepelvaltimoiden kovettumataudista, jossa yksi tai useampi sepelvaltimon kohta ahtautuu ja aiheuttaa verenkierron häiriintymisen.

Sepelvaltimotaudin syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat monet vaaratekijät. Tärkeimpiä niistä ovat tupakointi, kohonnut veren kolesterolipitoisuus, kohonnut verenpaine ja diabetes. Sepelvaltimotauti on yleisempää miehillä, iäkkäillä sekä henkilöillä, joilla on suvussa sepelvaltimotautia. Parhaiten sairastumista voi ehkäistä terveillä elintavoilla ja välttämällä turhia stressitekijöitä.

Sepelvaltimon seinämään muodostuva ahtauma alkaa kehittyä usein jo nuoruusiässä. Vuosien kuluessa ahtauma kasvaa. Kun ahtauma on niin suuri että se haittaa verenkiertoa, alkaa sepelvaltimotauti yleensä oireilla.

Tavallisin oire on rasituksessa ilmaantuva puristava kipu tai ahdistava tunne rintakehällä, mikä pysäyttää liikkumisen. Oireena voi olla myös hengenahdistusta, närästystä ja yleistä väsymyksen- sekä pahoinvoinnintunnetta. 
 
Vakaassa sepelvaltimotaudissa oire voi ilmaantua rasituksessa tai voimakkaan tunnereaktion yhteydessä. Yleensä oire ilmaantuu samankaltaisena, kun rasitus nousee tasolle, jossa se aiheuttaa hapenpuutetta sydänlihakseen.

Epävakaassa sepelvaltimotaudissa oireita tulee jo pienessä rasituksessa ja jopa levossa. Kohtausten voimakkuus ja tiheys vaihtelee potilaskohtaisesti.  Pahimmassa tapauksessa sepelvaltimon seinämään kertynyt ahtauma voi revetä, jolloin repeämän kohdalle syntyvä hyytymä tukkii sepelvaltimon. Näin syntyy sydäninfarkti eli sydänveritulppa. Kyseessä on aina uhkaava tilanne joka vaatii kiireellistä hoitoa.

Sepelvaltimotaudin hoidon perusta on hyvä riskitekijöiden hoito paitsi terveillä elintavoilla myös lääkehoidolla. Lääkkein hoidettavia riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli ja diabetes. Tehokas kohonneen verenpaineen hoito, veren kolesterolipitoisuutta alentava lääkehoito ja hyvä sokeritaudin lääkehoito hidastavat sepelvaltimotaudin etenemistä ja lisäävät potilaan elinvuosia.

Veren hyytymistaipumusta ehkäistään lisäksi usein pienellä annoksella asetosalisyylihappoa. Elämää rajoittavien rintakipujen hoito on useimmiten aihe kardiologin arvioon ja varjoainekuvaukseen.

Toimenpidehoitojen jälkeen jääviä rintakipuoireita hoidetaan nopeasti vaikuttavilla nitrovalmisteilla, joita on olemassa tabletteina tai suihkeena. Näitä potilas voi itse annostella tarpeen mukaan. Nitrovalmisteilla oireet saadaan vakaassa sepelvaltimotaudissa nopeasti helpottumaan ja poistumaan.

Jos oireen aikana lepo ei nopeasti auta, otetaan nitrosuihke tai - tablettti. Tämä voidaan toistaa vielä kaksi kertaa. Annosten välillä pidetään 5 minei hellitä. TAbletti tai suihke voidaan toistaa vielä kaksi kertaa viiden minuutin välein. .Jos oire ei kolmella annoksella hellitä tai jos se alkaa aina vain uudelleen, tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen (puh. 112).

Jos nitrovalmisteen käyttö tai oireet lisääntyvät on hakeuduttava lääkärin vastaanotolle.


 

 Lisätietoa

 
 

 Videoita

 
​Sivun alalaidassa on videoita, joissa on lisää tietoa sepelvaltimoiden varjoainekuvauksesta.

Klikkaamalla saat videon koko ruudun kokoiseksi.