Lääkekorvaukset

Lääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa apteekeissa. Hinnat voivat vaihdella kahden viikon välein. Kelan maksamien lääkekorvausten prosenttiosuudet voivat vaihdella vuosittain. Kela maksaa korvattavista lääkkeistä joko peruskorvausta tai erityiskorvausta. Erityiskorvaukseen vaaditaan B-lääkärinlausunto. Eräiden lääkkeiden peruskorvausta on rajoitettu reseptimerkinnällä. Kelakorvattavien lääkkeiden lääkekaton suuruus päätetään vuosittain. Kaikki reseptilääkkeet eivät kuulu Kelan korvauksen piiriin.

B- lääkärinlausunto

Osasta sydänlääkkeistä Kela voi maksaa erityiskorvausta, mikä on suurempi kuin kelan maksama peruskorvaus. Lääketieteelliset edellytykset erityiskorvauksiin löytyy Kelan nettisivuilta. Lääkäri arvioi, täyttääkö potilas nämä kriteerit, ja kirjoittaa B-lääkärinlausunnon. B-lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan, ja korvausta voi hakea takautuvasti siitä päivästä lähtien, kun lausunto on kelassa. Kun lausunto on käsitelty, kelasta saa uuden Kela-kortin, jossa on erityiskorvausnumero. Apteekit pystyvät hakemaan ajantasaiset tiedot kelasta sähköisesti.