Alkoholi ja sydän

Alkoholin käyttöön sydänsairauksien yhteydessä liittyy erilaisia näkemyksiä asiantuntijoiden kesken. Pienellä määrällä alkoholia (naiset 1 ravintola-annos/viikko, miehet 1-2 ravintola-annosta/viikko) on todettu olevan sydän- ja verisuonitaudeilta suojaavia vaikutuksia.

Pieninä annoksia alkoholin on todettu lisäävän ”hyvän” HDL-kolesterolin määrää veressä. Lisäksi alkoholin kohtuukäytön on todettu vähentävän veren hyytymistaipumusta. Täytyy kuitenkin huomioida, että yksilöiden välisten erojen vuoksi kohtuullisen käytön vaikutukset eivät ole kiistattomat.

Paitsi että alkoholilla on yllä mainitsemia terveyshyötyjä, sen käyttöön sydän- ja verisuonisairauksien yhteydessä liittyy myös riskejä. Alkoholi nostaa verenpainetta ja vähentää verenpainelääkityksen vaikutusta. Koholla oleva verenpaine on puolestaan riski sepelvaltimotaudille ja sydäninfarktille.
 
Alkoholin käyttö vähentää sydämen supistusvoimaa ja voi näin aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. Lisäksi alkoholi lisää sydämen rytmihäiriöitä ja esimerkiksi krapulassa rytmihäiriön kääntäminen takaisin normaaliin sinus-rytmiin on hankalampaa.

Alkoholin käyttö voi hämärtää muistia, jolloin lääkkeiden ottaminen voi jäädä väliin tai niitä voidaan ottaa liian usein. Alkoholin käyttö altistaa tapaturmille ja jos on käytössä veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä, voi kehon sisäisiä verenpurkaumia tulla helpommin kuin aikaisemmin.