Synnynnäisten sydänvikojen leikkaukset aikuisilla

Synnynnäiset sydänviat tulevat useimmiten esille vauvaiässä tai varhaislapsuuden aikana. Suurin osa näistä sydänvioista leikataan potilaan ensimmäisten elinvuosien aikana. Tällöin aikuisena tehtävässä uusintaleikkauksessa joudutaan usein korjaamaan kasvun tai ikääntymisen aiheuttamia muutoksia sydämessä. Useimmiten kyse on yhden tai useamman sydänläpän toimintahäiriöstä (ahtauma tai vuoto), kalkkeutuneesta verisuonisiirrännäisestä, sydämen oikean kammion ulosvirtauskanavan ahtaumasta tai aortan laajentumasta. Valtaosalle aikuisiällä uusintaleikkaukseen tulevista potilaista on lapsena tehty korjausleikkaus ns. Fallot`n tetralogian tai keuhkovaltimoahtauman vuoksi.

Leikkauksessa vialliset läpät pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan oma läppä säästäen (läppäplastia), mutta jos tämä ei ole mahdollista, ommellaan oman läpän tilalle mekaaninen tai biologinen tekoläppä tai läppäsiirrännäinen. Laajentunut aortta korvataan tarvittaessa proteesiputkella.

Synnynnäisiin sydänvikoihin liittyy usein myös ikääntymisen ja sydämen eteisten laajentumisen myötä rytmihäiriötaipumusta. Uusintaleikkauksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan näitä ongelmia ns. sokkeloleikkauksella (Maze), jossa rajataan haitallisten sydämen sisäisten sähköimpulssien kulkua. Potilaiden oirekuvat ovat erilaisia, mutta useimmiten sydänvika aiheuttaa ajan myötä fyysisen suorituskyvyn laskua. Osa potilaista on käytännössä oireettomia poikkeavista tutkimuslöydöksistä huolimatta. Tällöin leikkauksella pyritään ennaltaehkäisemään sydämen vajaatoiminnan kehittymistä, joka tapahtuu lähes väistämättä ilman leikkausta.

Valtaosa leikkauksista tehdään rintalastan kautta. Uusintaleikkauksen haasteellisuutta lisää sydänpussissa olevat kudoskiinnikkeet, joista sydän pitää vapautella irti ennen varsinaisen korjaavan toimenpiteen aloitusta. Leikkauksissa käytetään sydän-keuhkokonetta verenkierron tukena ja tarvittaessa sydän pysäytetään korjauksen ajaksi.

Aikuisiällä ilmenevät synnynnäiset sydänviat

Osa synnynnäisistä sydänvioista ilmenee vasta aikuisiällä. Tällöin tavallisimpia vikoja ovat

  • sydämen eteisväliseinän oikovirtauksia aiheuttava aukko eri muodoissaan (ASD, pAVSD/primum ASD)
  • osittain poikkeava keuhkolaskimopaluu (PAPVD) ja
  • synnynnäisesti kaksipurjeiseen aorttaläppään liittyvät ongelmat (läpän vuoto ja nousevan aortan laajentuminen).


Väliseinäaukko voi aiheuttaa oikovirtauksen, jolloin veri kiertää osittain väärään suuntaan sydämen sisällä. Tällöin sydämen kuormitus lisääntyy, kuten myös silloin, jos keuhkolaskimoveren paluu sydämeen on poikkeava. Ajan kanssa potilaalle alkaa ilmaantua oireita, joista tavallisimpia ovat hengenahdistus, väsymys ja sydämen eteisperäiset rytmihäiriöt. Samankaltaisia oireita voi aiheuttaa myös vuotava aorttaläppä, koska siinäkin sydämen kuormitus on lisääntynyt.

Leikkauksessa väliseinäaukko paikataan ompelemalla niiden päälle omasta sydänpussista tai keinoaineesta tehty paikkalappu. Myös poikkeava keuhkolaskimoverenkierto voidaan korjata oikeansuuntaiseksi paikkalapusta tehdyllä tunnelilla. Vuotava aorttaläppä pyritään ensisijaisesti korjaamaan ja säästämään. Laajentunut aortan osa korvataan proteesiputkella. Tarvittaessa rytmihäiriöiden vuoksi tehdään ns. sokkeloleikkaus (Maze). Myös nämä leikkaukset tehdään pääsääntöisesti rintalastan kautta ja sydän-keuhkokonetta käyttäen.

Aikuispotilaiden synnynnäisiin sydänvikoihin liittyviä korjausleikkauksia tehdään Hyksin Meilahden tornisairaalassa vuosittain noin 20–30 kappaletta, ja sinne on myös keskitetty lähes kaikki uusintaleikkaukset.