Tukihenkilötoiminta

Vertaistukihenkilöt ovat tukihenkilökoulutuksen saaneita, itse suusyövän sairastaneita, jotka vapaaehtoistyönä haluavat auttaa ja tukea vastasairastuneita suusyöpäpotilaita.

Tukihenkilö on vertainen, jonka kanssa voi keskustella sairauden mukanaan tuomista kokemuksista ja tunteista. Tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukihenkilöitä voi tiedustella sairaalan henkilökunnalta ja Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen toimistosta tai nettisivuilta.