Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys on valtakunnallinen, vuonna 1962 perustettu potilasyhdistys, joka toimii tätä syöpää sairastaneiden ja heidän läheistensä yhteydenpitäjänä ja tukena. Yhdistyksellä on noin 1000 jäsentä. Suomen Kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja osa Syöpäjärjestöjen potilastoimintaa.

Toiminta

  • yhdistys järjestää tukihenkilötoimintaa, kuntoutuskursseja, loma-ja virkistystoimintaa sekä apuvälineiden opastusta  ja puhekoulutusta
  • Kyyrönkaidassa, yhdistyksen ylläpitämässä kurssikeskuksessa Ristiinassa, järjestetään kuntoutus- ja lomatoimintaa, koulutusta, juhlia ja tapaamisia. Kyyrönkaita on myös yksityisten jäsenten ja muiden lomalaisten käytettävissä mahdollisuuksien mukaan.
  • yhdistys toimittaa Uusi Ääni –lehteä sekä jakaa kurkku- ja suusyöpään liittyvää opasmateriaalia
  • yhdistyksen paikallisosastoja toimii eri puolilla Suomea. Osastot järjestävät mm. kahvitilaisuuksia, retkiä ja myyjäisiä sekä tekevät valistustyötä.

 

Jäsenedut

  • sekä sairastuneella että omaisella on mahdollisuus tavata vertaisia ja saada tukea ja neuvontaa
  • maksuttomat tai edulliset kuntoutus- ja lomaviikot Kyyrönkaidassa
  • syöpäsairaudesta johtuvista sairaalapäivistä, poliklinikkakäynneistä sekä hammashoidosta maksettavat korvaukset
  • yhdistyksen oma julkaisu, Uusi Ääni –lehti
  • Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisema Syöpä-Cancer -lehti
  • maksuton opasmateriaali.