Sosiaaliturva

Sosiaali- ja tukijärjestelmässämme on olemassa keinoja helpottaa potilaan taloudellista asemaa. Etuuksia voi hakea Kansaneläkelaitokselta ja oman asuinkunnan sosiaalitoimistosta. Joillakin potilailla voi olla myös yksityisiä vakuutuksia.

Sairaaloissa työskentelevät sosiaalityöntekijät ovat tämän alueen asiantuntijoita ja heillä on tietoa ja taitoja auttaa potilasta tai hänen omaistaan. Sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä potilaan ja omaisen kanssa erilaisten tukien ja kotipalvelujen tarpeen sekä potilaan mahdollisuudet niiden saamiseen. Sosiaalityöntekijältä voi tiedustella erilaisia kuntoutumismahdollisuuksia ja niiden hakumenettelyjä.

Syöpäjärjestöllä on opas syöpäpotilaan sosiaalietuuksista.