Sairauden aiheuttamia tunteita

Alkujärkytykseen voivat kuulua esim. sairauden kieltäminen, voimakas syyllisyyden tunne tai toisen syyllistäminen, hysteria, hyökkäävä käytös tai myös täysin kylmä, tunteeton käyttäytyminen. Kriisin alkuun kuuluu usein potilaan kykenemättömyys ottaa vastaan tietoja sairaudesta tai sen hoidosta. Järkytyksen vaikutus ja ilmeneminen ovat erittäin yksilöllisiä.

Kriisin shokkivaihe voi kestää muutamasta sekunnista muutamaan päivään. Sen jälkeen potilas palaa todellisuuteen ja olemassa olevaan tilanteeseen. Silloin käynnistyvät ihmisen omat tunnesuojelumekanismit ja hän pyrkii selviämään omalle itselleen tyypillisellä tavalla.

Osalla ihmisiä on toimiva suhdeverkosto, joka koostuu perheestä ja läheisistä ihmisistä. Tunteet voidaan purkaa heidän kanssaan. Osalla ihmisistä ei ole tätä mahdollisuutta. Tällaisessa tapauksessa voidaan tarvita ulkopuolisten apua. Avun hakeminen ei ole oman huonoutensa osoittamista vaan järkevä ja hyvä tapa selviytyä.  Apua voi hakea sairaalan ammattilaisilta es. syöpähoitajalta, syöpäjärjestöltä, suu-ja kurkkusyöpäyhdistyksen tukihenkilöiltä.

Sairauden ja hoitojen yhteydessä, tai niiden jälkeen, potilaalle voi tulla tarve eristäytyä sosiaalisesta elämästä. Muuttunut ulkonäkö, puhumis- ja syömisongelmat voivat saada hänet tuntemaan itsensä erilaiseksi kuin muut ihmiset. Jos eristäytyminen jatkuu pidempään tai johtaa erakoitumiseen, on omaisen ja / tai hoitajan syytä ottaa asia puheeksi. Potilas tarvitsee tukea ja rohkaisua itsetunnon kohottamiseksi.

Henkinen toipuminen sairaudesta alkaa vasta kun tunteiden käsittely eli surutyö on tehty. Sen tekemisen muodot ja pituus ovat yksilöllisiä. Osa ihmisistä tekee surutyötään vaikenemalla, osa puhuu tai toimii surunsa pois. Oikeaa tai väärää tapaa ei ole. Tärkeintä on antaa surutyölle tilaa ja aikaa. Se tulee sallia myös potilaan läheiselle.

Hoitojen loputtua ja ajan kuluessa edetään tilanteeseen, jolloin ote elämään palaa. Potilas ja hänen perheensä opettelevat elämään mahdollisimman täysipainoista elämää sairauden aiheuttamista muutoksista huolimatta.