Perhe ja parisuhde

Vaikea sairaus vaikuttaa koko perheeseen. On vaikea nähdä läheisen ihmisen sairastavan. Potilaan tilanteen lisäksi voi oma selviytyminen ja elämäntilanne huolestuttaa: miten kaikesta selvitään?

Perheessä vallitsevat roolit saattavat muuttua. Parisuhteessa jaetut vastuut ja työt voivat kasautua yhdelle, joka voi yllättäen joutua vahvemman rooliin ja potilaan voi olla vaikea sopeutua tuettavan rooliin. Tästä voi seurata riitoja ja katkeruutta. Asia tulisi nähdä niin, että jokaisella on oikeus omiin pelkoihin ja tunteiden käsittelyyn. Kipeistäkin asioista tulisi voida puhua, omien tunteiden purkaminen on tärkeää. Avoimesti keskustelemalla ja toisten tunteet huomioonottamalla perhe selviää kriisistä ja jatkaa yhdessä lujittuneempana ja yhtä kokemusta rikkaampana.

Parhaimmillaan parisuhde lähentää puolisoita ja lujittaa liittoa. Se voi lisätä fyysistä läheisyyden ja hellyyden määrää, toisen ihmisen tärkeyden tiedostamista ja huomioonottamista. Ehkä useammin muistetaan kertoa rakkaudesta ja tunteista. Vaikea sairaus voi kuitenkin olla parisuhteelle myös kova koettelemus ja sairaus voi aiheuttaa kriisitilanteen.

Parisuhteelle tulee antaa aikaa ja varata sen hoitamiseen hetkiä, jolloin muut asiat jätetään syrjään. Jos omat keinot eivät tunnu riittävän, voi hakea ulkopuolista apua esim. sosiaalityöntekijältä, psykologilta, perheneuvolasta tai kirkon perheneuvonnasta.