Kuntoutus ja seuranta

Syöpähoidon jälkeen selvitetään jatkotoimenpiteiden tarve, esimerkiksi:

  • korjausleikkauksen tarve
  • hammasimplanttien laitto
  • proteettinen hoito
  • hampaiston ylläpitohoito
  • ravitsemus
  • fysio- ja puheterapeuttiset toimenpiteet
  • kipuklinkan tai psykologin palvelut
  • sosiaalitoimen eri mahdollisuudet toiminnan parantamiseen ja ylläpitoon.

 

Potilaan ja omaisten toivomukset ovat keskeisiä kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa.

Kurkku- ja suusyöpäyhdistys toimii syöpään sairastuneiden ja heidän omaistensa tukena, se järjestää sopeutumisvalmennusta ja tukihenkilö- ja lomatoimintaa. Lisäksi Kansaneläkelaitos järjestää suusyöpäpotilaille vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja.

Seuranta

Kuntoutus ja seuranta muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Seurantakäynnit ajoitetaan 3 kuukauden välein ensimmäisenä ja toisena vuotena, neljän kuukauden välein kolmantena ja kuuden kuukauden välein neljäntenä viidenteen vuoteen saakka. Seurantaan kuuluvat röntgen-tutkimukset.